ปั้มน้ําแรงดันสูงสําหรับงานระบายน้ํา U/UZ แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ปั้มน้ําแรงดันสูงสําหรับงานระบายน้ํา U/UZ

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • ปั้มน้ําแรงดันสูงสําหรับงานระบายน้ํา U/UZ ปั้มน้ําแรงดันสูงสําหรับงานระบายน้ํา U/UZ
    • แคตตาล็อก

    รุ่นU มีมอเตอร์ที่ใช้สําหรับการใช้งานถึง 4 ตัว มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่เป็นทางน้ําผ่านีง 70% พร้อมทั้งใบพัดที่มีการพัฒนาเพื่อป้องกันการอุดตันจากสิ่งแปลกปลอมและเส้นใย รุ่นUZ มีช่วงของการเปิดเส้นผ่านศูนย์กลางทั้งหมด 100%เพื่อลําเลียงของเสียได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ(ใช้พลังงานตั้งแต่ 0.4-11 kW

ข้อมูลบริษัท

บริษัทซูรูมิ ปั๊ม (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทซูรูมิ ปั๊ม (ประเทศไทย) จํากัด
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP