ปั้มน้ําแบบจุ่มสําหรับงานก่อสร้างทั่วไป KTZ แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ปั้มน้ําแบบจุ่มสําหรับงานก่อสร้างทั่วไป KTZ

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • ปั้มน้ําแบบจุ่มสําหรับงานก่อสร้างทั่วไป KTZ ปั้มน้ําแบบจุ่มสําหรับงานก่อสร้างทั่วไป KTZ
    • แคตตาล็อก

    สามารถเลือกระดับความลึกในการใช้งานเพื่อการระบายน้ําได้นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงให้สามารถทนต่อแรงกดของน้ําได้ดีมากยิ่งขึ้นและยังมีระบบระบายความร้อนซึ่งทําให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลบริษัท

บริษัทซูรูมิ ปั๊ม (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทซูรูมิ ปั๊ม (ประเทศไทย) จํากัด
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP