ปั้มน้ําแรงดันสูงสําหรับงานก่อสร้างทั่วไป HS HSD แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ปั้มน้ําแรงดันสูงสําหรับงานก่อสร้างทั่วไป HS HSD

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

 • ปั้มน้ําแรงดันสูงสําหรับงานก่อสร้างทั่วไป HS HSD ปั้มน้ําแรงดันสูงสําหรับงานก่อสร้างทั่วไป HS HSD
  • แคตตาล็อก

  1.มีระบบเกลียวซึ่งใช้ดันตะกอนที่ขัดขวางการทํางานเพื่อเพื่มประสิทธิภาพ ในการทํางานให้มากยิ่งขึ้น 2.มอเตอร์ถูกออกแบบมาให้สามารถระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีซึ่ง สามารถทํางานได้ต่อเนื่อง 3.ช่องว่างระหว่างใบพัดและใบพัดถูกทําขึ้นเป็นพิเศษซึ่งมีความแข็งแรง ทนทานต่อการสึกหรอ 4.ทุกชิ้นส่วนทําจากวัสดุที่มีน้ําหนักเบาและออกแบบให้มีความทนทานต่อ การใช้งาน 5.บํารุงรักษาได้ง่าย

 • ปั้มดูดทราย GPN ปั้มดูดทราย GPN
  • แคตตาล็อก

  1.มีระบบเกลียวซึ่งใช้ดันตะกอนที่ขัดขวางการทํางานเพื่อเพื่มประสิทธิภาพในการ ทํางานให้มากยิ่งขึ้น 2.มอเตอร์ถูกออกแบบมาให้สามารถระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีซึ่งสามารถทํางาน ได้ต่อเนื่อง 3.ใบพัดถูกทําขึ้นจากวัสดุพิเศษมีความแข็งแรงทนทานนอกจากนี้สามารถใช้ ในการดูดทรายได้อีกด้วย

ข้อมูลบริษัท

บริษัทซูรูมิ ปั๊ม (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทซูรูมิ ปั๊ม (ประเทศไทย) จํากัด
 • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP