เครื่องแยกประเภทผงฝุ่นเนื้อละเอียด ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

เครื่องแยกประเภทผงฝุ่นเนื้อละเอียด

เครื่องแยกประเภทผงฝุ่นเนื้อละเอียด

เครื่องแยกประเภทแบบ Dry process ที่ดีที่สุดก็คือเป็นเครื่องแยกประเภทเครื่องนี้

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

URL

http://www.npk.co.jp/english/chemical_e/products/mp_top_e.html

ธุรกิจเป้าหมาย

วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี  ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม・ไบโอ 

ข้อมูลบริษัท

Nippon Pneumatic Mfg. Co., Ltd Nippon Pneumatic Mfg. Co., Ltd

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

・สามารถแยกประเภทได้ในระดับ Submicron
・เส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาค powder ที่ใหญ่ที่สุดนั้น มีความเล็กมาก
・ การปรับจุดการคัดแยกนั้น ทําได้ง่าย (0.5~10μm)
・ เกิดการเกาะติดภายในเครื่องน้อยมาก
・ สามารถบํารุงรักษาเครื่องได้ดี เนื่องจากโครงสร้างของเครื่องเรียบง่าย

ตัวอย่างการนำไปใช้

ซิลิกา, แคลเซียมคาร์บอเนต, ไททาเนียมออกไซด์, โทนเนอร์

แคตตาล็อก

เครื่องแยกประเภทผงฝุ่นเนื้อละเอียด

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP