Angle grinder (เครื่องเจียรไฟฟ้า) ขนาด 4 นิ้ว NAG-1F ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Angle grinder (เครื่องเจียรไฟฟ้า) ขนาด 4 นิ้ว NAG-1F

Angle grinder (เครื่องเจียรไฟฟ้า) ขนาด 4 นิ้ว NAG-1F

Angle grinder รุ่นใหม่ เช่น NGS-100 ประกอบไปด้วย Grinder ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูง

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

URL

http://www.npk.co.jp/english/pneumatic_e/products/angle_grinder_e.html

ธุรกิจเป้าหมาย

รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง  เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป  ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

ข้อมูลบริษัท

Nippon Pneumatic Mfg. Co., Ltd Nippon Pneumatic Mfg. Co., Ltd

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

NGS-100 เป็นรุ่นที่สามารถใส่หินเจียร one touch ได้เป็นรุ่นแรกในอุตสาหกรรมนี้และยังใช้เวลาในการเปลี่ยนและติดตั้งหินเจียรโดยประมาณเพียง 1/4 ของรุ่นก่อนหน้า แม้ว่าจะมีน้ําหนักเบามากเพียง 1,060 กรัม แต่ก็มีกําลังแรงถึง 700Wซึ่งถือเป็น Angle grinder ยุคใหม่ ด้วยน้ําหนักเบา แต่ High power

NAG-400 เป็น Grinder ที่เหมาะกับงานยาก มีกําลังสูงเกิน 800W จึงสามารถประหยัดเวลาในการเจียรไปได้ประมาณ 20% เมื่อเปรียบเทียบกับ Air grinderรุ่นก่อนหน้านี้

Angle grinder ขนาด 7 นิ้ว มีให้เลือก 2 ชนิด คือ NAG-70S แบบน้ําหนักเบา และNAG-70A แบบ High power เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย ส่วนAngle grinder ขนาด 9 นิ้ว เป็นรุ่น High power ที่เหมาะที่สุดสําหรับการเจียรงานยาก

NGP-100, NGP-125 Angle grinder รุ่นทรงพลังมาก ก็ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Line upเรียบร้อยแล้ว
มีกําลังสูงที่สุดในวงการอุตสาหกรรมคือ 1200W! ซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจ โดยเป็นGrinder ที่ดีที่สุด ที่รวมความง่ายในการใช้งานเข้าไว้ด้วยกัน ด้วยการนํา spindle lock มาใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่อง

แคตตาล็อก

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP