รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Nippon Pneumatic Mfg. Co., Ltd

Nippon Pneumatic Mfg. Co., Ltd

เนื้อหาของกิจการ

NPK เป็นธุรกิจสากลที่ครอบคลุมทุกกระบวนการตั้งแต่การวางแผนผลิตภัณฑ์การพัฒนา การออกแบบ การผลิต การขาย ไปจนถึงการบริการ

บริษัทของเราครอบคลุมทุกกระบวนการตั้งแต่การวางแผนผลิตภัณฑ์ การพัฒนาการออกแบบ การผลิต การขาย ไปจนถึงการบริการสาขาของธุรกิจประกอบไปด้วย 3 เสา คือ เครื่องจักรสําหรับการก่อสร้าง เครื่องมือลม และ โรงงานสารเคมี

ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ NPK สร้างสรรค์มาจาก Project ที่ร่วมมือกันระหว่างสมาชิกทั้งแผนกวิศวกรรม ฝ่ายขาย Service ฝ่ายผลิต ร่วมกันออกความคิดเห็น

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ Nippon Pneumatic Mfg. Co., Ltd ได้

ตารางสรุปผลิตภัณฑ์และบริการของNippon Pneumatic Mfg. Co., Ltd

ตารางสรุปแคตตาล็อกของNippon Pneumatic Mfg. Co., Ltd

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

5370003

พื้นที่/ประเทศ

Osaka, ญี่ปุ่น

ที่อยู่

4-11-5 Kamiji, Higashinari-ku,

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

03/1923

เงินลงทุน

200 million JPY

จำนวนพนักงาน

101 คน - 500 คน

TEL

FAX

+81(0)6-6974-5523

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.npk.co.jp/english/index_e.html

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ Nippon Pneumatic Mfg. Co., Ltd ได้

PAGE TOP