รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Accurate Inc.

Accurate Inc.

เนื้อหาของกิจการ

-บริษัท Accurate ผู้ออกแบบและจัดจําหน่ายอะไหล่มาตรฐานสําหรับเครื่องจักรต่างๆ อาทิเช่น Ultra Spring (Spring มาตรฐานของเรา) , Tangless Insert, Standard Hinge เป็นต้น

ผู้ออกแบบ Spring คุณภาพสูงหลากหลายชนิด ดําเนินธุรกิจแบบ Fabless (ออกแบบผลิตภัณฑ์และขายเอง แต่จ้างบริษัทอื่นผลิตสินค้าให้) จําหน่ายทั้งสินค้าทดลอง และสินค้าผลิตจํานวนมาก
จัดจําหน่าย Sensor ชนิดต่างๆ

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ Accurate Inc. ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของAccurate Inc.

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

1010021

พื้นที่/ประเทศ

Tokyo, ญี่ปุ่น

ที่อยู่

Sotokanda 4-7-5 Chiyoda-ku

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

07/1986

เงินลงทุน

80milion JPY

จำนวนพนักงาน

11 คน - 50 คน

TEL

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

ACCURATE.INC

ที่อยู่

Minami-koshigaya 4-16-13 Koshigaya-shi, Saitama 343-0845

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

01/07/1985

เงินลงทุน

80 Million JPY

จำนวนพนักงาน

11 คน - 50 คน

URL

http://www.accurate.jp

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ Accurate Inc. ได้

PAGE TOP