IE อินไลน์แอทแทคเกอร์ ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

IE อินไลน์แอทแทคเกอร์

  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

IE อินไลน์แอทแทคเกอร์

เป็นเครื่องช่วยจัดการแมลง สเปคใหม่ที่ช่วยปกป้องและเพิ่มความอุ่นใจให้กับอาหาร

・ด้วยแรงกระแทกของพินมิล ทำให้ทำลายแมลงตัวอ่อนและไข่แมลงได้ นอกจากนี้ยังทำให้แมลงสลบได้
・สามารถนำไปติดตั้งในไลน์ผลิตประเภทดูดและส่งแรงดันได้
・เนื่องจากใช้โครงสร้างแบบเรียบง่าย ทำให้ดูแลรักษาเครื่องได้ง่าย

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

URL

https://www.meiji-kikai.co.jp/english/business/products/grinding/

ธุรกิจเป้าหมาย

อาหาร・เครื่องดื่ม  อื่นๆ 

ข้อมูลบริษัท

Meiji Machine Co., Ltd. Meiji Machine Co., Ltd.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

ใช้ในการกำจัดตัวอ่อนแมลง ไข่แมลงที่ปนเข้าไปในผงอาหารได้

ตัวอย่างการนำไปใช้

・ด้วยแรงกระแทกของพินมิล ทำให้ทำลายแมลงตัวอ่อนและไข่แมลงได้ นอกจากนี้ยังทำให้แมลงสลบได้
・สามารถนำไปติดตั้งในไลน์ผลิตประเภทดูดและส่งแรงดันได้
・เนื่องจากใช้โครงสร้างแบบเรียบง่าย ทำให้ดูแลรักษาเครื่องได้ง่าย

แคตตาล็อก

อินไลน์แอทแทคเกอร์

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

*กรุณากรอกข้อมูล

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP