รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Meiji Machine Co., Ltd.

  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

Meiji Machine Co., Ltd.

120 ปีแห่งการปฏิรูปธุรกิจ

เนื้อหาของกิจการ

รับทำเครื่องจักรผลิตต่างๆ ได้แก่ อาหาร อาหารผง อาหารสัตว์ รับออกแบบโรงงานและอื่นๆ

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ Meiji Machine Co., Ltd. ได้

ตารางสรุปผลิตภัณฑ์และบริการของMeiji Machine Co., Ltd.

ตารางสรุปแคตตาล็อกของMeiji Machine Co., Ltd.

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

เราเป็นผู้ผลิตที่ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าเรื่อยมาด้วยชื่อบริษัท Meiji Machine ที่เน้นผลิต "อาหาร" ได้แก่ การผลิตอาหารผงและอาหารสัตว์ บริษัทเราจึงต้องทำให้ได้คุณภาพ เวลาส่งมอบที่ไวและได้ราคาต้นทุนที่ดีที่สุด

รหัสไปรษณีย์

1010046

พื้นที่/ประเทศ

Tokyo, ญี่ปุ่น

ที่อยู่

千代田区神田多町2-2-22

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

08/1899

เงินลงทุน

4,651,112,000 JPY

จำนวนพนักงาน

101 คน - 500 คน

ลูกค้าหลัก

เราผลิตให้กับบริษัทผลิตอาหารผง บริษัทอาหารสัตว์ บริษัทอาหาร บริษัทขนม บริษัทอาหารเสริม และอื่นๆ

TEL

FAX

81-(0)3-5295-3525

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

URL

https://www.meiji-kikai.co.jp/english/

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

Meiji Machine Co., Ltd.

ที่อยู่

2-2-22, Kandatacho , Chiyoda Ku, Tokyo To, 101-0046, Japan

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

08/1899

เงินลงทุน

4,651,112,000 JPY

จำนวนพนักงาน

101 คน - 500 คน

URL

https://www.meiji-kikai.co.jp/english/

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

*กรุณากรอกข้อมูล

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ Meiji Machine Co., Ltd. ได้

PAGE TOP