รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Suga Test Instruments Co.,Ltd.

Suga Test Instruments Co.,Ltd.

สร้างสรรค์อุปกรณ์สําหรับการทดลองและทดสอบ (Weathering techniques) เพื่อประโยชน์ต่อสังคม

เนื้อหาของกิจการ

ผู้ผลิตและจําหน่ายเครื่องทดสอบสภาพแวดล้อม (การทนทานต่อสภาพลมฟ้าอากาศ, การกัดกร่อน, หิมะตก และฯลฯ) รวมถึงเครื่องตรวจวัดสี (Colorimeter).

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ Suga Test Instruments Co.,Ltd. ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของSuga Test Instruments Co.,Ltd.

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

SUGA ถือเป็นผู้บุกเบิกทางด้านอุปกรณ์สําหรับการทดลองและเครื่องทดสอบ (Test instruments) ที่ได้รับความเชื่อถือ และมีการใช้งานกันอย่างทั่วถึงตลอดมา
1. เครื่องทดสอบความต้านทานต่อลมฟ้าอากาศ (Weather Meter)
เป็นการทดสอบผลิตภัณฑ์ภายใต้สภาพแวดล้อมจําลอง ซึ่งจะให้ผลการทดสอบในระยะเวลาที่สั้นลงกว่าสภาพธรรมชาติ สําหรับสภาพแวดล้อมจําลอง ที่สามารถทําได้ ได้แก่ แสงอาทิตย์ ฝน ลม น้ําค้าง

2. เครื่องทดสอบการกัดกร่อน (corrosion) (Salt spray test instrument / Cyclic test instrument)
เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการกัดกร่อน (Corrosion) เช่น ฝนที่มีลักษณะเป็นกรด, น้ําเกลือ, ก๊าซ, ความแห้ง, ความชื้น เป็นต้น เพื่อเร่งอัตราการกัดกร่อนของโลหะ ฯลฯ และประเมินคุณสมบัติความทนทานต่อการกัดกร่อนในระยะสั้น

3. “Colorimeter” เครื่องตรวจวัดองค์ประกอบของสี” (Tintometer, Color-distinction meter), เครื่องตรวจวัดความเงางาม (Gloss meter), เครื่องตรวจระดับความขุ่นมัว (Haze meter)
โดยจะมีเครื่องตรวจวัดดังกล่าว ในหลากหลายรุ่นให้เลือกใช้ตามประเภของชิ้นงานทดสอบนั้นๆ

SUGA Test instruments เป็นบริษัทที่นําเสนอตั้งแต่การทดลอง จนกระทั่งถึง การประเมินผล ในฐานะที่เป็นกิจการเชิงโลกาภิวัฒน์ที่ส่งสัญญาณให้โลกทราบถึงอุปกรณ์ทดสอบทางสภาวะแวดล้อม และอุปกรณ์ตรวจวัดองค์ประกอบของสี

รหัสไปรษณีย์

1600022

พื้นที่/ประเทศ

Tokyo, ญี่ปุ่น

ที่อยู่

5-4-14 Shinjuku,Shinjuku-ku

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

28/01/1920

เงินลงทุน

92575000 JPY

จำนวนพนักงาน

101 คน - 500 คน

ลูกค้าหลัก

■ หน่วยงานด้านงานวิจัย และมหาวิทยาลัยได้แก่
JAXA, Tokyo University

■ผู้ผลิต
[รถยนต์]
Toyota Motor, Nissan Motor, Honda Motor, Mazda Motor และอื่นๆ

[อุตสาหกรรมเหล็ก, โลหะ, เหมืองแร่]
JFE Steel, Kobe Steel, Nisshin Steel และอื่นๆ

[อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อีเลคโทรนิกส์ อุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์ที่จําเป็นต้องมีความละเอียดแม่นยําสูง]
Casio(เครื่องคิดเลข), Cannon, Panasonic, Ricoh และอื่นๆ

[ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ, เคมี, ยา, เครื่องสําอาง]
Asahi Kasei, Kanebo(เครื่องสําอาง), Unilever, Wacoal, และอื่นๆ

[เครื่องจักร, อุปกรณ์โรงงาน]
IHI, NTN, Komatsu

[การก่อสร้าง, ที่พักอาศัย, ตกแต่งภายใน]
Obayashi Corp., Kajima Corp., Sekisui House และอื่นๆ

[การคมนาคมทางรถไฟ]
Central Japan Railway, East Japan Railway

[โครงสร้างพื้นฐาน(Infrastructure), การสื่อสาร(Communication)]
NTT, Kansai Electric Power, Tokyo Electric Power และอื่นๆ

[ห้างสรรพสินค้า, ร้านค้าที่จําหน่ายสินค้าเฉพาะทาง]
Takashimaya, Nitori และอื่นๆ

[อุปกรณ์กีฬาและผู้ผลิตสินค้าอื่นๆ]
Asics, Descente, Yamaha และอื่นๆ

มาตรฐานที่ได้รับ

JCSS optical laboratory (ISO/IEC17025 certificatio

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.sugatest.co.jp/english

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ Suga Test Instruments Co.,Ltd. ได้

PAGE TOP