การกัดกรดสำหรับวัสดุที่ยากต่อการตัด เช่น อะลูมิเนียม ไทเทเนียม แมกนีเซียม โมลิบดีนัม แฮลเทลลอย (Hard-to-cutting materials like Aluminum,titanium,magnesium,Molybdenum,Hastelloy ) ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

การกัดกรดสำหรับวัสดุที่ยากต่อการตัด เช่น อะลูมิเนียม ไทเทเนียม แมกนีเซียม โมลิบดีนัม แฮลเทลลอย (Hard-to-cutting materials like Aluminum,titanium,magnesium,Molybdenum,Hastelloy )

การกัดกรดสำหรับวัสดุที่ยากต่อการตัด เช่น อะลูมิเนียม ไทเทเนียม แมกนีเซียม โมลิบดีนัม แฮลเทลลอย (Hard-to-cutting materials like Aluminum,titanium,magnesium,Molybdenum,Hastelloy )

สามารถตัดชิ้นส่วนที่ยากต่อการตัดด้วยวิธีการกัดกรด (Photo Etching )

สามารถตัดชิ้นส่วนที่ขึ้นรูปยากออกมาจากวัสดุที่ยากต่อการตัด (Photo Etching ) เช่น อะลูมิเนียม (Aluminum) ไทเทเนียม (Titanium) แมกนีเซียม (Magnesium) โมลิบดีนัม(Molybdenum) แฮลเทลลอย (Hastelloy) โดยกระบวนการกัดกรด สามารถใช้วิธีนี้กับสารอินทรีย์หรือ ที่เรียกว่า Polyimide

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

ธุรกิจเป้าหมาย

สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD  อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า  เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป

ข้อมูลบริษัท

Kyosei Factory (Thailand) Co.,Ltd | Photo Etching Kyosei Factory (Thailand) Co.,Ltd | Photo Etching

แคตตาล็อก

KYOSEI FACTORY THAILAND COMPANY INTRODUCTION

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP