รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Kyosei Factory (Thailand) Co.,Ltd

Kyosei Factory (Thailand) Co.,Ltd

กระบวนการแปรรูปแผ่นโลหะให้เป็นชิ้นงาน ด้วยวิธีพิเศษโดยเฉพาะหรือ เรียกว่า โฟโต้เอจจิ้ง (กระบวนการกัดกรด) เพียงหนึ่งเดียวในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

เนื้อหาของกิจการ

กระบวนการแปรรูปแผ่นโลหะให้เป็นชิ้นงาน โดยใช้กระบวนการ Photo Etching (การกัดด้วยสารเคมี)
สามารถผลิตชิ้นงานที่มีความหนาของโลหะได้ตั้งแต่ 0.005 mm. ถึง 2.0 mm. (t.=0.005 mm.- 2.0 mm.)
Secondary processing
1. Plating Process : การชุบชิ้นงาน
2. Spray Coating : การพ่นผิว ชิ้นงาน หรือ เคลือบผิว ชิ้นงาน
3. Surface Treatment : การขัดผิวหน้า ชิ้นงาน

ตารางสรุปผลิตภัณฑ์และบริการของKyosei Factory (Thailand) Co.,Ltd

ตารางสรุปแคตตาล็อกของKyosei Factory (Thailand) Co.,Ltd

เค้าโครงบริษัท

เราคือผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ สำหรับการเปลี่ยนรูปแบบของแผ่นโลหะให้เป็นชิ้นงาน ด้วยเทคนิคที่เรียกว่า Photo Etching (การกัดด้วยสารเคมี) ซึ่งชิ้นงานที่ได้นั้นจะมีความละเอียดและแม่นยำสูง
เราผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคให้กับลูกค้าทั่วภูมิภาค โดยจัดการตั้งแต่การออกแบบ การเตรียมผิวหน้าชิ้นงานโลหะ จนถึงการส่งผลิตทั้งที่โรงงานในประเทศญี่ปุนและในประเทศไทย
เพื่อสนับสนุนการสั่งซื้อจากในภูมิภาค

รหัสไปรษณีย์

13170

พื้นที่/ประเทศ

พระนครศรีอยุธยา, ประเทศไทย

ที่อยู่

144 Moo 7, tambol sunubtub Amphur Wangnoi

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

04/10/2002

เงินลงทุน

82460000 THB

จำนวนพนักงาน

501 คน - 1000 คน

มาตรฐานที่ได้รับ

ISO 9001 14000

TEL

FAX

036-620-249

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.kyoseithai.com

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

Kyosei Co.,Ltd

ที่อยู่

31 Ichigaya Sanai-cho Shinjyuku-ku Tokyo

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

23/05/1951

URL

http://www.kyoseiltd.co.jp

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ Kyosei Factory (Thailand) Co.,Ltd ได้

PAGE TOP