Swivel Torque Hinge รุ่น HG-S ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Swivel Torque Hinge รุ่น HG-S

  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

Swivel Torque Hinge รุ่น HG-S

สินค้า Torque Hinge ที่หมุนได้อิสระ 360 องศาตามทิศทางเดือยหมุน

●ให้สายไฟผ่านรอดรูตรงกลาง โดยลูกค้าสามารถเลือกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูได้ตามประเภทสายไฟที่เลือกใช้
●สามารองรับแผงควบคุมต่างๆได้ทั้งขนาดเล็กและใหญ่ (ทั้งหมด 6 ประเภท)
●เหมาะสมอย่างดีเยี่ยมกับการนำไปปรับมุมจอLEDหรือแผงควบคุมเครื่องมือกล

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

วีดีโอ

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

URL

https://www.sugatsune-intl.com/tech/products/products/HG-S/

ธุรกิจเป้าหมาย

เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม  อุปกรณ์การแพทย์  ธุรกิจการค้า・การกระจายสินค้า

ข้อมูลบริษัท

Sugatsune Kogyo Co., Ltd. Sugatsune Kogyo Co., Ltd.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

Swivel Torque Hinge รุ่น HG-S

ตัวอย่างการนำไปใช้

จอLED และแผงควบคุมเครื่องมือกล เป็นต้น

แคตตาล็อก

Swivel Torque Hinge รุ่น HG-S

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

*กรุณากรอกข้อมูล

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP