รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

TOYOX ASIA (THAILAND) CO.,LTD.

TOYOX ASIA (THAILAND) CO.,LTD.

เนื้อหาของกิจการ

ผลิตโฮสเรซิน (Resin Hose) ที่ทนต่อแรงดัน สําหรับใช้งานเชิงอุตสาหกรรม ตลอดจนจําหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ อาทิ อุปกรณ์เชื่อมต่อ (Coupling) เป็นต้น

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ TOYOX ASIA (THAILAND) CO.,LTD. ได้

ตารางสรุปผลิตภัณฑ์และบริการของTOYOX ASIA (THAILAND) CO.,LTD.

ตารางสรุปแคตตาล็อกของTOYOX ASIA (THAILAND) CO.,LTD.

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

20000

พื้นที่/ประเทศ

ชลบุรี, ประเทศไทย

ที่อยู่

700/496 Moo 7, Amata Nakorn Industrial Estate,T. Donhuaror, A. Muang

TEL

FAX

+66-38-454-849

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

URL

https://thailand.toyox-hose.com/

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

TOYOX CO.,LTD.

ที่อยู่

4371 Maezawa, Kurobe, Toyama, Japan

URL

https://www.toyox.co.jp

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ TOYOX ASIA (THAILAND) CO.,LTD. ได้

PAGE TOP