เครื่องอัดลม ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

เครื่องอัดลม

เครื่องอัดลม

■รายการผลิตภัณฑ์
• Lubricated Bebicon
• Oil free Bebicon
• Lubricated scroll compressor
• Oil free scroll compressor
• Lubricated Screw Compressor
• Oil free Screw Compressor
• อุปกรณ์ประกอบ/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง)
• Air Punch (เป็น Bebicon แบบน้ําหนักเบาซึ่งสะดวกในการเคลื่อนย้าย)

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

URL

http://www.hitachi-ies.co.jp/english/products/air/index.htm

ธุรกิจเป้าหมาย

รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง  เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม 

ข้อมูลบริษัท

Hitachi Asia (Thailand) Co., Ltd. ฮิตาชิเอเชียประเทศไทย จำกัด Hitachi Asia (Thailand) Co., Ltd. ฮิตาชิเอเชียประเทศไทย จำกัด

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

เครื่องอัดลม

แคตตาล็อก

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP