[Hitachi]Nitrogen Gas Generator[Hitachi Asia Thailand] แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

[Hitachi]Nitrogen Gas Generator[Hitachi Asia Thailand]

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • ฮิตาชิ เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน (Nitrogen gas generator) Hitachi ฮิตาชิ เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน (Nitrogen gas generator) Hitachi
    • แคตตาล็อก

    เมื่อต้นทุนถูกลง ก็มีโอกาสที่จะใช้ง่ายขึ้น! ถึงยุคที่เราไม่ต้องซื้อ แต่ผลิตก๊าซไนโตรเจนได้เองแล้ว N2 Pack นั้น สามารถให้ก๊าซไนโตรเจนที่ความบริสุทธิ์ 99 - 99.99% ได้อย่างง่ายดาย สามารถลดต้นทุนได้ N2Pack สามารถใช้อากาศเป็นวัตถุดิบในการผลิตก๊าซไนโตรเจนด้วยต้นทุนราคาถูก สร้างก๊าซไนโตรเจนด้วยวิธีการง่ายๆ แค่เปิดสวิชท์! ควบคุมโดยประกอบเข้าเป็นชิ้นเดียวกับ Oil free Bebicon หรือ Oil free scroll compressor จึงป้องกันปัญหาน้ํามันที่ตัวดูดซับ adsorbent ได้ สําหรับการซ่อมบํารุง นั้น หากเป็น ฮิตาชิแล้ว ไว้วางใจได้เลยกับเครือข่ายสนับสนุนที่พร้อมบริการท่านเสมอ

ข้อมูลบริษัท

Hitachi Asia (Thailand) Co., Ltd. ฮิตาชิเอเชียประเทศไทย จำกัด Hitachi Asia (Thailand) Co., Ltd. ฮิตาชิเอเชียประเทศไทย จำกัด
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP