โหลดเซลล์ประเภทการดึง / การบีบอัด (Tension/Compression loadcell) UNCLB 500N ถึง 5kN แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

โหลดเซลล์ประเภทการดึง / การบีบอัด (Tension/Compression loadcell) UNCLB 500N ถึง 5kN

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • UN Series โหลดเซลล์(Load Cell) โมเดลขนาดเล็กแบบบีบอัด UN Series โหลดเซลล์(Load Cell) โมเดลขนาดเล็กแบบบีบอัด
    • แคตตาล็อก
    • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
    • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

    LoadCell เป็น Converter ที่ทําหน้าที่เปลี่ยนขนาดของกําลังเป็นสัญญาณไฟฟ้า ถือเป็นสิ่งที่ขาดมิได้สําหรับระบบชั่ง ตวง วัด

ข้อมูลบริษัท

UNIPULSE CORPORATION UNIPULSE CORPORATION
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP