F325 เครื่องแสดงผลแบบดิจิตอล (Digital indicator) ใช้สําหรับ High speed peak hold แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

F325 เครื่องแสดงผลแบบดิจิตอล (Digital indicator) ใช้สําหรับ High speed peak hold

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • F325 เครื่องแสดงผลแบบดิจิตอล (Digital indicator) ใช้สําหรับ High speed peak hold F325 เครื่องแสดงผลแบบดิจิตอล (Digital indicator) ใช้สําหรับ High speed peak hold
    • แคตตาล็อก
    • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
    • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

    F325 เป็นเครื่องแสดงผลแบบดิจิตอล (Digital indicator) สําหรับเซ็นเซอร์แบบ Strain gauge ขนาด DIN 96×48 mm จากการประมวลข้อมูลความเร็วสูง 3000 รอบ ต่อ 1 วินาทีในระบบAnalog/Digital hold สามารถตรวจวัดลักษณะปรากฏการณ์ที่มีพลังขับเคลื่อนด้วยความละเอียดถูกต้องแม่นยําและความเร็วสูง มีการเชื่อมต่อแบบ Serial Output (RS-485หรือ SI/F) ติดตั้งไว้เป็นมาตรฐาน สามารถต่อNetwork ได้ถึง 32 เครื่อง (เฉพาะ RS-485 เท่านั้น)

ข้อมูลบริษัท

UNIPULSE CORPORATION UNIPULSE CORPORATION
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP