ลอนเก็ต ฟาง ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ลอนเก็ต ฟาง

  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

ลอนเก็ต ฟาง Warakomo Unit weight ±10 280g/㎡

เพียงแค่ปูบนพื้นเปล่าก็สามารถป้องกันการไหลบ่าของตะกอนดินอันเนื่องมาจากฝนตกได้

การนำฟางมาใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว แต่ ลอนเก็ต ฟาง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากการใช้ฟางเป็นวัสดุป้องกันจนกว่าหญ้าจะโต
เป็นผลิตภัณฑ์ที่บุกเบิกยุคสมัยซึ่งสามารถดูดซับแรงกระแทกของน้ำฝนได้ด้วยวัตถุดิบธรรมชาติอย่างฟาง

รายละเอียดกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อคหรือสอบถามได้ตลอดเวลา

ติดต่อเรา

รุ่น

Warakomo Unit weight ±10 280g/㎡

ราคา

230yen/㎡ JPY

กำหนดการส่งมอบสินค้า

ไม่เกิน 1 เดือน

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

ธุรกิจเป้าหมาย

ธุรกิจก่อสร้าง  อื่นๆ  อื่นๆ

ข้อมูลบริษัท

RONTAI Co., Ltd. RONTAI Co., Ltd.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

①ป้องกันการกัดเซาะ
ป้องกันน้ำฝนซึมเข้าในพื้นดินโดยตรงด้วยการนำฟางมาปูพรมทางลาด
②กันความร้อนและกักเก็บน้ำ
สกัดกั้นการโดนแสงแดดโดยตรงและยังสามารถปรับความชื้นในดินไปด้วยในตัว
③เก็บอุณหภูมิ
ลดความต่างของอุณหภูมิระหว่างอุณหภูมิในอากาศกับในดินเพื่อรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในระดับหนึ่ง
④อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ฟางช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียง

ตัวอย่างการนำไปใช้

เรามีผลงานการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ที่ประเทศญี่ปุ่นในหน้างานของMLIT,MAFFทุกปี ปีละประมาณ4ล้านตารางเมตร

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

*กรุณากรอกข้อมูล

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP