ลอนเก็ต ฟาง (อังกฤษ) แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ลอนเก็ต ฟาง (อังกฤษ)

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

 • ลอนเก็ต ฟาง ลอนเก็ต ฟาง
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  การนำฟางมาใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว แต่ ลอนเก็ต ฟาง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากการใช้ฟางเป็นวัสดุป้องกันจนกว่าหญ้าจะโต เป็นผลิตภัณฑ์ที่บุกเบิกยุคสมัยซึ่งสามารถดูดซับแรงกระแทกของน้ำฝนได้ด้วยวัตถุดิบธรรมชาติอย่างฟาง รายละเอียดกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อคหรือสอบถามได้ตลอดเวลา

ข้อมูลบริษัท

RONTAI Co., Ltd. RONTAI Co., Ltd.
 • แคตตาล็อก
 • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
 • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

ลูกค้าหลัก

กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและการท่องเที่ยว(MLIT กระทรวงเกษตรป่าไม้และการประมง(MAF บริษัททางด่วนแต่ละบริษัท หน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP