รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

RONTAI Co., Ltd.

  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

RONTAI Co., Ltd.

『นั่นคือสีเขียวเพื่อปกป้องผู้คน』

เนื้อหาของกิจการ

ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์โยธา ถนน ป้องกันภัยพิบัติ ฟื้นฟูจากภัยพิบัติ ปลูกพืชคลุมดินบนทางลาดชัน วัสดุก่อสร้างสีเขียวรวมถึงผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องฉีดพ่น

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ RONTAI Co., Ltd. ได้

ตารางสรุปผลิตภัณฑ์และบริการของRONTAI Co., Ltd.

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

การปลูกพืชคลุมดินบนทางลาดชันที่เป็นงานของพวกเรานั้นมีเป้าหมายเพื่อปกป้องชีวิตความเป็นอยู่ของเมืองและผู้คนด้วยการป้องกันหน้าดินพังทลายรวมถึงฟื้นฟูระบบนิเวศที่ถูกทำลายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

ด้วยแนวคิด“สีเขียวเพื่อปกป้องผู้คน”บริษัท Rontai จึงได้ดำเนินมาตรการสร้างสีเขียว

รหัสไปรษณีย์

5700011

พื้นที่/ประเทศ

Osaka, ญี่ปุ่น

ที่อยู่

3-1-11, Kinda-cho, Moriguchi-shi

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

11/1957

เงินลงทุน

63million JPY

จำนวนพนักงาน

101 คน - 500 คน

ลูกค้าหลัก

กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและการท่องเที่ยว(MLIT กระทรวงเกษตรป่าไม้และการประมง(MAF บริษัททางด่วนแต่ละบริษัท หน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น

มาตรฐานที่ได้รับ

ISO9001

TEL

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

URL

https://www.rontai.co.jp/

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

RONTAI Co., Ltd.

ที่อยู่

3-1-11,Kinda-cho,Moriguchi-shi,Osaka,507-0011,Japan.

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

11/1957

เงินลงทุน

63million JPY

จำนวนพนักงาน

101 คน - 500 คน

URL

https://www.rontai.co.jp/

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

*กรุณากรอกข้อมูล

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ RONTAI Co., Ltd. ได้

PAGE TOP