3456 fiber-count Free-form Ribbon™ ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

3456 fiber-count Free-form Ribbon™

  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

3456 fiber-count Free-form Ribbon™

เป็นเคเบิ้ลหลายแกนที่มีความละเอียด และมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก ช่วยให้ส่งสัญญาณข้อมูลได้มาก และในเวลาอันรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ

・เป็นเคเบิ้ลหลายแกนที่ภายในบรรจุด้วยเส้นใยแก้วนำแสงไว้อย่างหนาแน่นบริเวณช่องสล็อต และด้วยความยาวพิเศษที่สามารถปรับเปลี่ยนตามความยืดหยุ่นของไฟเบอร์ชนิด Free-form Ribbon™ 12 แกน / 3456 แกน ได้
・มีตัวเลือกมากมาย อาทิ 1152 แกน / 1728 แกน

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

URL

http://global-sei.com/company/press/2016/08/prs076.html

ธุรกิจเป้าหมาย

ระบบสารสนเทศ・อุปกรณ์สื่อสาร  อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า 

ข้อมูลบริษัท

Sumitomo Electric (Thailand) Ltd. Sumitomo Electric (Thailand) Ltd.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

・ลดเส้นผ่าศูนย์กลางให้มีขนาดเล็กลง แต่มีจำนวนเส้นไฟเบอร์ได้มากขึ้น เมื่อเทียบกับริบบอนเคเบิ้ลของเดิม
 สามารถบรรจุได้หลายไฟเบอร์ (1728 แกน ถึง 3456 แกน) เพิ่มเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับริบบอนเคเบิ้ลแบบเดิม ที่อยู่ในท่อขนาด 2 นิ้ว (เส้นผ่าศูนย์กลางด้านใน 51มม.)

・ด้วยโครงสร้างช่องสล็อตที่วางสายสำหรับรับน้ำหนักไว้ตรงกลาง จึงสามารถดัดทิศทางใดก็ได้ โดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อสายเคเบิ้ล

・เนื่องจากเป็นโครงสร้างแบบแห้ง ไม่มีการใช้เจล จึงไม่จำเป็นต้องเสียเวลานำเจลออกเมื่อทำการต่อสายเคเบิ้ล

・สามารถเชื่อม Free-form Ribbon™ รวมกันหลายแกนได้ 12 แกนในครั้งเดียว จึงสามารถทำงานต่อสายเคเบิ้ลได้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว

・หากมีความจำเป็น สามารถแยก Free-form Ribbon™ ให้เป็นเส้นเดี่ยวได้ และสามารถเชื่อมรวมกับแกนเดี่ยวของเคเบิ้ลแบบหลวม (loose tube) ของเดิมได้

ตัวอย่างการนำไปใช้

Date Center, Central Office

แคตตาล็อก

3456 fiber-count Free-form Ribbon

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

*กรุณากรอกข้อมูล

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP