รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Toho Shouton Co., Ltd.

Toho Shouton Co., Ltd.

“การอบอ่อน”ของ Toho Shoudon

เนื้อหาของกิจการ

■ดำเนินการอบอ่อน(Annealing)และการอบปกติ(Normalizing)เหล็กลวด วัสดุเหล็กกล้า

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ Toho Shouton Co., Ltd. ได้

ตารางสรุปผลิตภัณฑ์และบริการของToho Shouton Co., Ltd.

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

Toho Shoudon เริ่มดำเนินกิจการในฐานะผู้ประกอบธุรกิจอบอ่อนเหล็กลวดที่เป็นเหล็กละมุนทั่วไปเมื่อเดือนมกราคม ปีพ.ศ.2510

หลังจากนั้นในสมัยที่ญี่ปุ่นอยู่ในช่วงเศรษฐกิจเจริญเติบโตในระดับสูงนั้นได้เกิดความต้องการวัตถุดิบสำหรับใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง หรือชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีความแข็งแรงสูง จึงมีความคาดหวังในเรื่องการทำให้เหล็กกล้าอ่อนตัวลงได้โดยการปรับความแข็งแรงของเหล็กกล้าให้ง่ายดายขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงส่วนผสมของเหล็กกล้าที่ได้รับการออกแบบมาแล้ว เราจึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการคอนโทรลบรรยากาศที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและพัฒนารูปแบบความร้อน (Heat Pattern) อันจะเป็นการช่วยป้องกันการสูญเสียคาร์บอน(Decarburization)และป้องกันการประสานคาร์บอน(Cementation)เพื่อทำให้เหล็กกล้าอ่อนตัวลงได้ในกระบวนการให้ความร้อน(Heat Treatment)

เรายังได้ขยับขยายเริ่มกระบวนการให้ความร้อนเหล็กกล้าชนิดพิเศษ ผลิตภัณฑ์งานอัด(Press) และผลิตภัณฑ์งานตีขึ้นรูป(Forging) ปัจจุบันเราได้ดำเนินการให้ความร้อนตัววัสดุอโลหะด้วยบางส่วน
การอบอ่อนมีหลายประเภทตามวัตถุประสงค์การใช้งาน เช่น การอบอ่อนสมบูรณ์ การอบอ่อนโดยทำให้กลายเป็นทรงกลม การอบอ่อนโดยกำจัดความเค้น เป็นต้น การอบอ่อนที่ดำเนินการในขั้นของวัตถุดิบนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เหล็กอ่อนตัวลง

รหัสไปรษณีย์

5798024

พื้นที่/ประเทศ

Osaka, ญี่ปุ่น

ที่อยู่

12-12 Nanso-cho, Higashi-Osaka city

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

01/1967

เงินลงทุน

10,000,000 JPY

จำนวนพนักงาน

11 คน - 50 คน

TEL

FAX

+81(0)72-981-8547

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

URL

http://toho-shouton.com/english/

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

Toho Shouton Co., Ltd.

ที่อยู่

12-12 Nanso-cho, Higashi-Osaka city, Osaka 579-8024 Japan

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

01/1967

เงินลงทุน

10,000,000 JPY

จำนวนพนักงาน

11 คน - 50 คน

URL

http://toho-shouton.com/english/

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ Toho Shouton Co., Ltd. ได้

PAGE TOP