บริษัท ยูเนี่ยน แอพพลาย จำกัด / Union Apply Co., Ltd. (206797)

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

บริษัท ยูเนี่ยน แอพพลาย จำกัด / Union Apply Co., Ltd.

บริษัท ยูเนี่ยน แอพพลาย จำกัด / Union Apply Co., Ltd.

เนื้อหาของกิจการ

ออกแบบและพัฒนา การผลิต การประกอบและการบริการซ่อมบำรุงสำหรับกระบอกไฮดรอลิค ชุดต้นกำลังไฮดรอลิค ชิ้นส่วนยานยนต์ และโครงสร้างเครื่องจักรกล

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ บริษัท ยูเนี่ยน แอพพลาย จำกัด / Union Apply Co., Ltd. ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของบริษัท ยูเนี่ยน แอพพลาย จำกัด / Union Apply Co., Ltd.

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

12120

พื้นที่/ประเทศ

ปทุมธานี, ประเทศไทย

ที่อยู่

19/18 หมู่ 5 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง

TEL

FAX

+662-901-0145

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.unionapply.co.th/index.php

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ บริษัท ยูเนี่ยน แอพพลาย จำกัด / Union Apply Co., Ltd. ได้

PAGE TOP