Solar Foundation ที่เป็นฐานสำหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเหมาะกับพื้นดินอ่อนยวบ! แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Solar Foundation ที่เป็นฐานสำหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเหมาะกับพื้นดินอ่อนยวบ!

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • Solar Foundation ที่เป็นฐานสำหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเหมาะกับพื้นดินอ่อนยวบ! Solar Foundation ที่เป็นฐานสำหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเหมาะกับพื้นดินอ่อนยวบ!
    • แคตตาล็อก
    • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
    • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

    Solar Foundation” ของ Lasco Japan คือวิธีการติดตั้งฐานสำหรับโซล่าห์เซลล์โดยวางบล็อกตำแหน่งที่วัดปริมาณและใช้เครื่องมือไฟฟ้าตอกหมุดเท่านั้นก็สามารถติดตั้งได้ ตามปกติแล้วมีการใช้คอนกรีตเป็นหลักและตอกตะปูที่ทำจากเหล็กและจำเป็นต้องกันพื้นที่ติดตั้งและพื้นที่ปรับปรุงพื้นดินสำหรับฐานงานระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์แต่สำหรับ “Solar Foundation” ไม่จำเป็นเลยและช่วยลดเวลาการทำงานและต้นทุนลงไปได้อีก [จุดเด่น] ■ใช้ระยะเวลาสั้น ■ติดตั้งง่าย ■ลดต้นทุน ■ไม่จำเป็นต้องมีขั้นตอนการสร้างและปรับปรุงพื้นดิน ■มีประวัติการติดตั้งมามากมายให้กับหน่วยงานสาธารณะ ※สำหรับรายละเอียดสามารถดาวน์โหลดแคตตาล็อกหรือสอบถามโดยตรงได

ข้อมูลบริษัท

Lasco Japan Co., Ltd. Lasco Japan Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP