Prolific Engineering and Services Co., Ltd. (20607)

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Prolific Engineering and Services Co., Ltd.

เนื้อหาของกิจการ

มีส่วนร่วมในการขาย, การผลิต, การส่งออกและนําเข้าของอุปกรณ์โรงไฟฟ้า

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ Prolific Engineering and Services Co., Ltd. ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของProlific Engineering and Services Co., Ltd.

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10540

พื้นที่/ประเทศ

สมุทรปราการ, ประเทศไทย

ที่อยู่

93/10-11 Moo14 Racha Thawa Bang Phli Samut Prakan

TEL

FAX

+66(0)2738-8847

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.phiheating.com

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ Prolific Engineering and Services Co., Ltd. ได้

PAGE TOP