ELLICLOID GEAR PUMP & ROTARY PUMP General catalog แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ELLICLOID GEAR PUMP & ROTARY PUMP General catalog

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

 • เอลิคลอยด์เกียร์ปั้มโมเดล T เอลิคลอยด์เกียร์ปั้มโมเดล T
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  บริษัทผลิตและจำหน่ายปั้มที่เหมาะสำหรับการขนถ่ายของเหลวที่มีความหนืดสูง เช่น ยางมะตอย น้ำยางมะตอย ยางมะตอยสําเร็จรูป น้ำมันอุตสาหกรรม น้ำมันหล่อลื่น ช็อคโกแลต ไส้กรอก ไส้กรอกปลา ชีสเนยขาว น้ำมันทำอาหาร น้ำตาลเหลว น้ำเชื่อม พอลิเมอร์ โพลิเมอร์ดูดซับ PPG พลาสติไซเซอร์ วิสคอสเรยอง เยื่อกระดาษ หมึก รงควัตถุ สี สารกันสนิม ซีล พอลิไวนิลคลอไรด์ เป็นต้น ซึ่งมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมกระดาษ ‘เอลิคลอยด์เกียร์ปั้ม” เป็นปั้มฟันเฟืองปกติที่ใช้เอลิคลอยด์ ซึ่งสามารถเคลือบ Catalytic Nickel Generation บนชิ้นส่วนต่างๆ เช่น เคสซิ่ง เกียร์ ชาฟท์ เพื่อสร้างประสิทธิภาพอันเป็นเลิศด้านความทนทานจากการกัดกร่อนและการขัดสี นอกจากนี้ยังเป็นฟันเฟืองโค้งต่อเนื่องจุดเดียวที่ถูกพัฒนาสำหรับปั้มเพื่อส่งถ่ายของเหลวโดยเฉพาะ ทำให้ประสิทธิภาพในการลำเลียงสูง และยังมีการออกแบบที่เป็นอิสระ สามารถปรับเปลี่ยนปรับปรุงได้ง่าย “โมเดล T” มีโครงสร้างที่ง่ายเป็นอย่างมากสำหรับปั้มฟันเฟือง ตัวพยุงเป็นตัวพยุงแบบลื่นทรงแกนภายในและไม่ติดตั้งลิ้นเพื่อความปลอดภัยไว้ภายใน ตัวพยุงปิดใช้แบบตามมาตรฐานแกรนด์แพ็คกิ้ง แต่สามารถเปลี่ยนเป็นแบบแมคานิคอลซีลได้ตามชนิดของของเหลวหรือตามความประสงค์ของผู้ใช้ การต่อท่อสามารถต่อด้วยการใช้สกรูหรือต่อด้วยการเชื่อม

 • ปั้มชนิดพิเศษ ปั้มชนิดพิเศษ
  • แคตตาล็อก

  บริษัทผลิตและจำหน่ายปั้มที่เหมาะสำหรับการขนถ่ายของเหลวที่มีความหนืดสูง เช่น ยางมะตอย น้ำยางมะตอย ยางมะตอยสําเร็จรูป น้ำมันอุตสาหกรรม น้ำมันหล่อลื่น ช็อคโกแลต ไส้กรอก ไส้กรอกปลา ชีสเนยขาว น้ำมันทำอาหาร น้ำตาลเหลว น้ำเชื่อม พอลิเมอร์ โพลิเมอร์ดูดซับ PPG พลาสติไซเซอร์ วิสคอสเรยอง เยื่อกระดาษ หมึก รงควัตถุ สี สารกันสนิม ซีล พอลิไวนิลคลอไรด์ เป็นต้น ซึ่งมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมกระดาษ บริษัท Nippon Cloid MFG ผู้ผลิตปั้มสำหรับส่งถ่ายของเหลวโดยเฉพาะ มีผลิตภัณฑ์ปั้มชนิดพิเศษมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น เอลิคลอยด์เกียร์ปั้ม หรือโรตารี่ปั้ม เป็นต้น เรามีปั้มที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลากหลายชนิดพร้อมสรรพ ไม่ว่าจะเป็น ปั้มติดตั้งล้อสำหรับเข็น ปั้มที่เดินเครื่องด้วยเครื่องยนต์ เครื่องบรรจุชีส หรือเกียร์ปั้มโมเดล TX-05 เป็นต้น

 • คลอยด์โรตารี่ปั้มโมเดล JSW-1000 คลอยด์โรตารี่ปั้มโมเดล JSW-1000
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  บริษัทผลิตและจำหน่ายปั้มที่เหมาะสำหรับการขนถ่ายของเหลวที่มีความหนืดสูง เช่น ยางมะตอย น้ำยางมะตอย ยางมะตอยสําเร็จรูป น้ำมันอุตสาหกรรม น้ำมันหล่อลื่น ช็อคโกแลต ไส้กรอก ไส้กรอกปลา ชีสเนยขาว น้ำมันทำอาหาร น้ำตาลเหลว น้ำเชื่อม พอลิเมอร์ โพลิเมอร์ดูดซับ PPG พลาสติไซเซอร์ วิสคอสเรยอง เยื่อกระดาษ หมึก รงควัตถุ สี สารกันสนิม ซีล พอลิไวนิลคลอไรด์ เป็นต้น ซึ่งมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมกระดาษ ‘คลอยด์โรตารี่ปั้ม” เป็นโรตารี่ปั้มที่ด้วยโครงสร้างจัดเป็นปั้มหมุนชนิดหนึ่ง โดยหลักการจัดอยู่ในประเภทปั้มแบบปริมาณ ภายในเคสซิ่งมีใบมีดทรงพัด 2 ชิ้น ซึ่งจะหมุนอย่างสอดประสานกันโดยไพล็อตเกียร์ ทำให้ใบมีดทั้งสองไม่สัมผัสกัน นอกจากนี้ทั้งเคสซิ่งและโคฟเวอร์ก็ไม่สัมผัสกันด้วยเช่นกัน “โมเดล DSW-1000” เป็นโรตารี่ปั้มขนาดใหญ่ที่สามารถส่งถ่ายของเหลวที่มีความเหนียวข้นมากเป็นพิเศษ (1 ล้าน cp) แรงขับดันสูงสุดคือ 3.0MPa และปริมาณขับออกคือ 10ℓ/rev

 • คลอยด์โรตารี่ปั้มโมเดล 3W・5W คลอยด์โรตารี่ปั้มโมเดล 3W・5W
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  บริษัทผลิตและจำหน่ายปั้มที่เหมาะสำหรับการขนถ่ายของเหลวที่มีความหนืดสูง เช่น ยางมะตอย น้ำยางมะตอย ยางมะตอยสําเร็จรูป น้ำมันอุตสาหกรรม น้ำมันหล่อลื่น ช็อคโกแลต ไส้กรอก ไส้กรอกปลา ชีสเนยขาว น้ำมันทำอาหาร น้ำตาลเหลว น้ำเชื่อม พอลิเมอร์ โพลิเมอร์ดูดซับ PPG พลาสติไซเซอร์ วิสคอสเรยอง เยื่อกระดาษ หมึก รงควัตถุ สี สารกันสนิม ซีล พอลิไวนิลคลอไรด์ เป็นต้น ซึ่งมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมกระดาษ "Cloid Rotary Pump" เป็นปั้มหมุนชนิดหนึ่งที่มีโครงสร้างแบบปั้มโรตารี่ ตามหลักการถูกจำแนกว่าเป็นปั้มวัดปริมาตร มีใบมีดรูปพัดลมสองใบอยู่ภายในเคส ใบมีดหมุนพร้อมกันโดยใช้ Pilot Gear และไม่มีการสัมผัสกันระหว่างใบพัด นอกจากนั้นแล้ว ใบพัดไม่มีการสัมผัสกับเคสและที่คลุม “โมเดล 3W” และ “โมเดล 5W”ถูกใช้สำหรับส่งถ่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความเหนียวข้นสูง ภายในโรงงานมากมายทั่วโลก ด้วยการติดต่ออุปกรณ์ปล่อยลมที่อุปกรณ์ดันเข้า (ฮอปเปอร์) ทำให้การส่งถ่ายของเหลวที่เหนียวข้นทำได้อย่างง่ายดาย ทั้งการทำงาน การควบคุม รวมถึงการสำความสะอาดก็ง่ายเช่นกัน

 • คลอยด์โรตารี่ปั้มโมเดล JW คลอยด์โรตารี่ปั้มโมเดล JW
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  บริษัทผลิตและจำหน่ายปั้มที่เหมาะสำหรับการขนถ่ายของเหลวที่มีความหนืดสูง เช่น ยางมะตอย น้ำยางมะตอย ยางมะตอยสําเร็จรูป น้ำมันอุตสาหกรรม น้ำมันหล่อลื่น ช็อคโกแลต ไส้กรอก ไส้กรอกปลา ชีสเนยขาว น้ำมันทำอาหาร น้ำตาลเหลว น้ำเชื่อม พอลิเมอร์ โพลิเมอร์ดูดซับ PPG พลาสติไซเซอร์ วิสคอสเรยอง เยื่อกระดาษ หมึก รงควัตถุ สี สารกันสนิม ซีล พอลิไวนิลคลอไรด์ เป็นต้น ซึ่งมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมกระดาษ "Cloid Rotary Pump" เป็นปั้มหมุนชนิดหนึ่งที่มีโครงสร้างแบบปั้มโรตารี่ ตามหลักการถูกจำแนกว่าเป็นปั้มวัดปริมาตร มีใบมีดรูปพัดลมสองใบอยู่ภายในเคส ใบมีดหมุนพร้อมกันโดยใช้ Pilot Gear และไม่มีการสัมผัสกันระหว่างใบพัด นอกจากนั้นแล้ว ใบพัดไม่มีการสัมผัสกับเคสและที่คลุม “โมเดล JW” เป็นปั้มโมเดล W ที่ติดตั้งแจ็กเก็ตไว้ภายใน ซึ่งสามารถรักษาอุณหภูมิของของเหลวที่ส่งถ่ายได้ทั้งไอน้ำ หรือน้ำมันนำความร้อน

 • คลอยด์โรตารี่ปั้มโมเดล W คลอยด์โรตารี่ปั้มโมเดล W
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  บริษัทผลิตและจำหน่ายปั้มที่เหมาะสำหรับการขนถ่ายของเหลวที่มีความหนืดสูง เช่น ยางมะตอย น้ำยางมะตอย ยางมะตอยสําเร็จรูป น้ำมันอุตสาหกรรม น้ำมันหล่อลื่น ช็อคโกแลต ไส้กรอก ไส้กรอกปลา ชีสเนยขาว น้ำมันทำอาหาร น้ำตาลเหลว น้ำเชื่อม พอลิเมอร์ โพลิเมอร์ดูดซับ PPG พลาสติไซเซอร์ วิสคอสเรยอง เยื่อกระดาษ หมึก รงควัตถุ สี สารกันสนิม ซีล พอลิไวนิลคลอไรด์ เป็นต้น ซึ่งมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมกระดาษ "Cloid Rotary Pump" เป็นปั้มหมุนชนิดหนึ่งที่มีโครงสร้างแบบปั้มโรตารี่ ตามหลักการถูกจำแนกว่าเป็นปั้มวัดปริมาตร มีใบมีดรูปพัดลมสองใบอยู่ภายในเคส ใบมีดหมุนพร้อมกันโดยใช้ Pilot Gear และไม่มีการสัมผัสกันระหว่างใบพัด นอกจากนั้นแล้ว ใบพัดไม่มีการสัมผัสกับเคสและที่คลุม “โมเดล W” เป็นโรตารี่ปั้มที่มีความสามารถในการใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการขนถ่ายโพลิเมอร์โมเลกุลสูง ช็อกโกแลต หรือยางมะตอย ส่วนสัมผัสกับของเหลวมีโมเดล SW ที่ทำด้วยสเตนเลสด้วย

 • เอลิคลอยด์เกียร์ปั้มโมเดล RJT เอลิคลอยด์เกียร์ปั้มโมเดล RJT
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  บริษัทผลิตและจำหน่ายปั้มที่เหมาะสำหรับการขนถ่ายของเหลวที่มีความหนืดสูง เช่น ยางมะตอย น้ำยางมะตอย ยางมะตอยสําเร็จรูป น้ำมันอุตสาหกรรม น้ำมันหล่อลื่น ช็อคโกแลต ไส้กรอก ไส้กรอกปลา ชีสเนยขาว น้ำมันทำอาหาร น้ำตาลเหลว น้ำเชื่อม พอลิเมอร์ โพลิเมอร์ดูดซับ PPG พลาสติไซเซอร์ วิสคอสเรยอง เยื่อกระดาษ หมึก รงควัตถุ สี สารกันสนิม ซีล พอลิไวนิลคลอไรด์ เป็นต้น ซึ่งมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมกระดาษ ‘เอลิคลอยด์เกียร์ปั้ม” เป็นปั้มฟันเฟืองปกติที่ใช้เอลิคลอยด์ ซึ่งสามารถเคลือบ Catalytic Nickel Generation บนชิ้นส่วนต่างๆ เช่น เคสซิ่ง เกียร์ ชาฟท์ เพื่อสร้างประสิทธิภาพอันเป็นเลิศด้านความทนทานจากการกัดกร่อนและการขัดสี นอกจากนี้ยังเป็นฟันเฟืองโค้งต่อเนื่องจุดเดียวที่ถูกพัฒนาสำหรับปั้มเพื่อส่งถ่ายของเหลวโดยเฉพาะ ทำให้ประสิทธิภาพในการลำเลียงสูง และยังมีการออกแบบที่เป็นอิสระ สามารถปรับเปลี่ยนปรับปรุงได้ง่าย “โมเดล RJT” ติดตั้งลิ้นเพื่อความปลอดภัยไว้และแจ็กเก็ตไว้ภายในปั้ม และตัวพยุงเป็นตัวพยุงแบบลื่นทรงแกนภายใน อนึ่ง เกียร์และชาฟท์ เป็นแบบเดียวกับโมเดล T โมเดล JT และโมเดล JT

 • เอลิคลอยด์เกียร์ปั้มโมเดลRT เอลิคลอยด์เกียร์ปั้มโมเดลRT
  • แคตตาล็อก

  บริษัทผลิตและจำหน่ายปั้มที่เหมาะสำหรับการขนถ่ายของเหลวที่มีความหนืดสูง เช่น ยางมะตอย น้ำยางมะตอย ยางมะตอยสําเร็จรูป น้ำมันอุตสาหกรรม น้ำมันหล่อลื่น ช็อคโกแลต ไส้กรอก ไส้กรอกปลา ชีสเนยขาว น้ำมันทำอาหาร น้ำตาลเหลว น้ำเชื่อม พอลิเมอร์ โพลิเมอร์ดูดซับ PPG พลาสติไซเซอร์ วิสคอสเรยอง เยื่อกระดาษ หมึก รงควัตถุ สี สารกันสนิม ซีล พอลิไวนิลคลอไรด์ เป็นต้น ซึ่งมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมกระดาษ ‘เอลิคลอยด์เกียร์ปั้ม” เป็นปั้มฟันเฟืองปกติที่ใช้เอลิคลอยด์ ซึ่งสามารถเคลือบ Catalytic Nickel Generation บนชิ้นส่วนต่างๆ เช่น เคสซิ่ง เกียร์ ชาฟท์ เพื่อสร้างประสิทธิภาพอันเป็นเลิศด้านความทนทานจากการกัดกร่อนและการขัดสี นอกจากนี้ยังเป็นฟันเฟืองโค้งต่อเนื่องจุดเดียวที่ถูกพัฒนาสำหรับปั้มเพื่อส่งถ่ายของเหลวโดยเฉพาะ ทำให้ประสิทธิภาพในการลำเลียงสูง และยังมีการออกแบบที่เป็นอิสระ สามารถปรับเปลี่ยนปรับปรุงได้ง่าย “โมเดลRT” ติดตั้งลิ้นเพื่อความปลอดภัยไว้ภายในและตัวพยุงเป็นตัวพยุงแบบลื่นทรงแกนภายใน ตัวพยุงปิดใช้แบบตามมาตรฐานแกรนด์แพ็คกิ้ง แต่สามารถเปลี่ยนเป็นแบบแมคานิคอลซีลได้ตามชนิดของของเหลวหรือตามความประสงค์ของผู้ใช้ การต่อท่อสามารถต่อด้วยการใช้สกรูหรือต่อด้วยการเชื่อม

 • เอลิคลอยด์เกียร์ปั้มโมเดลJT เอลิคลอยด์เกียร์ปั้มโมเดลJT
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  บริษัทผลิตและจำหน่ายปั้มที่เหมาะสำหรับการขนถ่ายของเหลวที่มีความหนืดสูง เช่น ยางมะตอย น้ำยางมะตอย ยางมะตอยสําเร็จรูป น้ำมันอุตสาหกรรม น้ำมันหล่อลื่น ช็อคโกแลต ไส้กรอก ไส้กรอกปลา ชีสเนยขาว น้ำมันทำอาหาร น้ำตาลเหลว น้ำเชื่อม พอลิเมอร์ โพลิเมอร์ดูดซับ PPG พลาสติไซเซอร์ วิสคอสเรยอง เยื่อกระดาษ หมึก รงควัตถุ สี สารกันสนิม ซีล พอลิไวนิลคลอไรด์ เป็นต้น ซึ่งมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมกระดาษ ‘เอลิคลอยด์เกียร์ปั้ม” เป็นปั้มฟันเฟืองปกติที่ใช้เอลิคลอยด์ ซึ่งสามารถเคลือบ Catalytic Nickel Generation บนชิ้นส่วนต่างๆ เช่น เคสซิ่ง เกียร์ ชาฟท์ เพื่อสร้างประสิทธิภาพอันเป็นเลิศด้านความทนทานจากการกัดกร่อนและการขัดสี นอกจากนี้ยังเป็นฟันเฟืองโค้งต่อเนื่องจุดเดียวที่ถูกพัฒนาสำหรับปั้มเพื่อส่งถ่ายของเหลวโดยเฉพาะ ทำให้ประสิทธิภาพในการลำเลียงสูง และยังมีการออกแบบที่เป็นอิสระ สามารถปรับเปลี่ยนปรับปรุงได้ง่าย “โมเดลJT” มีโครงสร้างแจ็กเก็ตอยู่ที่ตัวปั้ม (สามารถใช้สตีม น้ำอุ่นหรือน้ำมันที่เป็นสื่อความร้อนได้) ตัวพยุงเป็นตัวพยุงแบบลื่นทรงแกนภายใน ตัวพยุงปิดใช้แบบตามมาตรฐานแกรนด์แพ็คกิ้ง แต่สามารถเปลี่ยนเป็นแบบแมคานิคอลซีลได้ตามชนิดของของเหลวหรือตามความประสงค์ของผู้ใช้ การต่อท่อสามารถต่อด้วยการใช้สกรูหรือต่อด้วยการเชื่อม

ข้อมูลบริษัท

Nippon Cloid MFG Co., Ltd. Nippon Cloid MFG Co., Ltd.
 • แคตตาล็อก
 • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
 • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP