บริษัท ไอ.ซี.อี. อินเตอร์เทรด จํากัด (I.C.E INTERTRADE CO., LTD.) (20603)

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

บริษัท ไอ.ซี.อี. อินเตอร์เทรด จํากัด (I.C.E INTERTRADE CO., LTD.)

บริษัท ไอ.ซี.อี. อินเตอร์เทรด จํากัด (I.C.E INTERTRADE CO., LTD.)

เนื้อหาของกิจการ

การดําเนินการด้านเครื่องจักร, เครื่องยนต์กลไก, เครื่องยนต์, เครื่องกําเนิดไฟฟ้า, ยานพาหนะประหยัดพลังงาน

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ บริษัท ไอ.ซี.อี. อินเตอร์เทรด จํากัด (I.C.E INTERTRADE CO., LTD.) ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของบริษัท ไอ.ซี.อี. อินเตอร์เทรด จํากัด (I.C.E INTERTRADE CO., LTD.)

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10150

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

18 ถ.พรหมราษฎร์ แขวงบางบอน เขตบางบอน

TEL

FAX

+66(0)2450-6057

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.iceintertrade.com

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

I.C.E. Intertrade Co., Ltd.

ที่อยู่

18 Promrat Rd., Bangbon, Bangkok 10150 THAILAND

URL

http://www.iceintertrade.com

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ บริษัท ไอ.ซี.อี. อินเตอร์เทรด จํากัด (I.C.E INTERTRADE CO., LTD.) ได้

PAGE TOP