บริษัท เซ็นทรัล อินดัสตรี้ จํากัด (20601)

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

บริษัท เซ็นทรัล อินดัสตรี้ จํากัด

เนื้อหาของกิจการ

มีส่วนร่วมในการค้านําเข้าและส่งออกของเครื่องมือ, เครื่องจักรกําเนิดไฟฟ้า

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ บริษัท เซ็นทรัล อินดัสตรี้ จํากัด ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของบริษัท เซ็นทรัล อินดัสตรี้ จํากัด

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10150

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

105/164-6 ม.4 ถ.กาญจญาภิเษก แขวงบางบอน กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร

TEL

FAX

+66(0)2895-1609

URL

http://www.inkjetsiam.com

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ บริษัท เซ็นทรัล อินดัสตรี้ จํากัด ได้

PAGE TOP