เครื่องพิมพ์ designjet 5100 ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

เครื่องพิมพ์ designjet 5100

เครื่องพิมพ์ designjet 5100

- พิมพ์สี 72 ตารางฟุต/ชั่วโมง (A1,normal mode on coated paper)
- หน่วยความจำ 128 MB,40 GB HDD
- ความละเอียด 2400x1200 optimized dpi
- ระบบ Embedded Spectrophotometer ตรวจสอบและปรับแต่งสีอัตโนมัติ
- Automatic ICC Profiles ให้สีที่ถูกต้อง และเที่ยงตรง
- รองรับกระดาษหลากหลาย ทั้ง Photo,glossy,backlit,vinyl และ banner
- USB 2.0 High-Speed port และ 10/100 Ethernet

ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

ธุรกิจเป้าหมาย

ธุรกิจการพิมพ์・การทำแผ่นพิมพ์・การเข้าเล่มหนังสือ  ธุรกิจมีเดีย 

ข้อมูลบริษัท

บริษัท เอ็ม บี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (MBA International Co., Ltd.) บริษัท เอ็ม บี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (MBA International Co., Ltd.)

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP