“CUBEMFC”ยูนิตเครื่องวัดและควบคุมอัตราการไหล ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

“CUBEMFC”ยูนิตเครื่องวัดและควบคุมอัตราการไหล

“CUBEMFC”ยูนิตเครื่องวัดและควบคุมอัตราการไหล

MASS FLOW CONTROLLER แบบรวมตัวควบคุมแหล่งจ่ายไฟไว้เป็นชุดเดียวกัน

“CUBEMFC”คือ การรวม MASS FLOW CONTROLLER ซีรีย์ 1000 ที่มีราคาถูกกับตัวควบคุมแหล่งจ่ายไฟให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างกะทัดรัด

สามารถนำไปใช้ได้ในสาขาต่างๆอย่างกว้างขวาง เช่น การวิจัย ทดลองเกี่ยวกับทางแพทย์ การเพาะเชื้อ ชีววิทยา เกษตรกรรม การเชื่อม การเคลือบผิวด้วยไอ และการวิเคราะห์ เป็นต้น

ลักษณะพิเศษ
* รวมเป็นยูนิตเดียวที่เบาและกะทัดรัด
* วัดและควบคุมอัตราการไหลด้วยการใช้ง่ายๆ
* มีหน้าจอแสดงค่าการไหล และฟังก์ชั่นให้ตั้งค่าการไหล
* มีการแสดงการเปลี่ยน SET/OUT
* ติดตั้งขั้วต่อเอาท์พุทไว้ด้านหลัง

* * สามารถดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อค หรือสอบถามได้ตามอัธยาศัย

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

URL

http://www.fcon-inc.jp/MFC/CUBEMFC/CUBEMFC.html

ธุรกิจเป้าหมาย

อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม 

ข้อมูลบริษัท

FCON CO.,LTD. FCON CO.,LTD.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

สเปคหลัก
* รุ่น CUBEMFC1005
* แก๊สที่วัด คือ แก๊ส
* ช่วงการไหล แบบไหลปกติ
* ขอบเขตควบคุมการไหล คือ ตั้งแต่ 5 ℃ถึง 100% F.S.
* ทนต่อแรงดัน 1MPa(G)
* ขอบเขตอุณหภูมิที่ใช้ คือ ตั้งแต่ 5 ℃ถึง 50℃ ต่ำกว่า85%RH
* ข้อต่อมาตรฐาน คือ 1/4in.SWL(หรือเทียบเท่ากัน) และเป็นข้อต่อแบบกดปุ่มเดียว
* หน้าจอจะแสดงมาตราส่วน(สูงสุด 4 หลัก)
* กำลังไฟฟ้า AC100V
* ขั้วต่อเอาท์พุท แสดงสัญญาณการตั้งค่าวัดการไหล และสัญญาณเอาท์พุทการไหล ตั้งแต่ 0 ถึง 5VDC

* * สามารถดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อค หรือสอบถามได้ตามอัธยาศัย

ตัวอย่างการนำไปใช้

ใช้ในการวิจัยและทดลองในสาขาต่างๆ

แคตตาล็อก

“CUBEMFC”ยูนิตเครื่องวัดและควบคุมอัตราการไหล
FCON CO.,LTD. Company Profile

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP