“CUBEMFC”ยูนิตเครื่องวัดและควบคุมอัตราการไหล แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

“CUBEMFC”ยูนิตเครื่องวัดและควบคุมอัตราการไหล

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • “CUBEMFC”ยูนิตเครื่องวัดและควบคุมอัตราการไหล “CUBEMFC”ยูนิตเครื่องวัดและควบคุมอัตราการไหล
    • แคตตาล็อก

    “CUBEMFC”คือ การรวม MASS FLOW CONTROLLER ซีรีย์ 1000 ที่มีราคาถูกกับตัวควบคุมแหล่งจ่ายไฟให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างกะทัดรัด สามารถนำไปใช้ได้ในสาขาต่างๆอย่างกว้างขวาง เช่น การวิจัย ทดลองเกี่ยวกับทางแพทย์ การเพาะเชื้อ ชีววิทยา เกษตรกรรม การเชื่อม การเคลือบผิวด้วยไอ และการวิเคราะห์ เป็นต้น ลักษณะพิเศษ * รวมเป็นยูนิตเดียวที่เบาและกะทัดรัด * วัดและควบคุมอัตราการไหลด้วยการใช้ง่ายๆ * มีหน้าจอแสดงค่าการไหล และฟังก์ชั่นให้ตั้งค่าการไหล * มีการแสดงการเปลี่ยน SET/OUT * ติดตั้งขั้วต่อเอาท์พุทไว้ด้านหลัง * * สามารถดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อค หรือสอบถามได้ตามอัธยาศัย

ข้อมูลบริษัท

FCON CO.,LTD. FCON CO.,LTD.
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP