FCON CO.,LTD. Company Profile แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

FCON CO.,LTD. Company Profile

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

 • “CUBEMFC”ยูนิตเครื่องวัดและควบคุมอัตราการไหล “CUBEMFC”ยูนิตเครื่องวัดและควบคุมอัตราการไหล
  • แคตตาล็อก

  “CUBEMFC”คือ การรวม MASS FLOW CONTROLLER ซีรีย์ 1000 ที่มีราคาถูกกับตัวควบคุมแหล่งจ่ายไฟให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างกะทัดรัด สามารถนำไปใช้ได้ในสาขาต่างๆอย่างกว้างขวาง เช่น การวิจัย ทดลองเกี่ยวกับทางแพทย์ การเพาะเชื้อ ชีววิทยา เกษตรกรรม การเชื่อม การเคลือบผิวด้วยไอ และการวิเคราะห์ เป็นต้น ลักษณะพิเศษ * รวมเป็นยูนิตเดียวที่เบาและกะทัดรัด * วัดและควบคุมอัตราการไหลด้วยการใช้ง่ายๆ * มีหน้าจอแสดงค่าการไหล และฟังก์ชั่นให้ตั้งค่าการไหล * มีการแสดงการเปลี่ยน SET/OUT * ติดตั้งขั้วต่อเอาท์พุทไว้ด้านหลัง * * สามารถดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อค หรือสอบถามได้ตามอัธยาศัย

 • MASS FLOW CONTROLLER “ซีรีย์1000” MASS FLOW CONTROLLER “ซีรีย์1000”
  • แคตตาล็อก

  “ซีรีย์1000”เป็น MASS FLOW CONTROLLER ที่ได้พัฒนาประสิทธิภาพพื้นฐานให้พิเศษขึ้น อีกทั้งมีราคาถูก ด้วยเทคนิคที่คิดค้นขึ้นมาเองที่ทำให้สมรรถภาพพื้นฐานดีขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ อีกทั้งทำให้ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์สูงยิ่งขึ้น ลักษณะพิเศษ * เครื่องควบคุมการไหลราคาถูก ใช้กับแก๊ส * ราคาถูกและใช้งานง่าย * ขอบเขตการไหลสูงสุด คือ 20SLM * ควบคุมการไหลกระชาก * ตั้งค่าการไหลและสัญญาณเอาท์พุท 0-5V * * สามารถดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อค หรือสอบถามได้ตามอัธยาศัย

 • “PA01PS”ยูนิตควบคุม “PA01PS”ยูนิตควบคุม
  • แคตตาล็อก

  ขอแนะนำ“PA01PS”ยูนิตควบคุม รูปทรงPanel mount มีให้เลือกตามสภาพความต้องการใช้ และมีแบบวางตั้งให้เลือกด้วย และถ้าต้องการเปลี่ยน MASS FLOW CONTROLLER ของบริษัทอื่นมาใช้ของบริษัทเรา และต้องการใช้แหล่งจ่ายไฟแบบควบคุมที่กำลังใช้อยู่ก็สามารถใช้ได้ โดยเรารับทำการเปลี่ยนสายแปลง สอบถามรายละเอียดได้ตามอัธยาศัย ลักษณะพิเศษ * ราคาถูกและใช้งานง่าย * ขนาดกะทัดรัด * รูปทรง Panel mount (มีการแสดงมาตราส่วน) * มีหน้าจอแสดงค่าการไหล และฟังก์ชั่นให้ตั้งค่าการไหล * กระแสจ่ายมวลไหล คือ ไม่มากหรือต่ำเกินกว่า 15 VDC * * สามารถดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อค หรือสอบถามได้ตามอัธยาศัย

ข้อมูลบริษัท

FCON CO.,LTD. FCON CO.,LTD.
 • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP