บริษัท แมกซ์ แวลู เทคโนโลยี จํากัด (MAX VALUE TECHNOLOGY CO., LTD.) (20410)

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

บริษัท แมกซ์ แวลู เทคโนโลยี จํากัด (MAX VALUE TECHNOLOGY CO., LTD.)

บริษัท แมกซ์ แวลู เทคโนโลยี จํากัด (MAX VALUE TECHNOLOGY CO., LTD.)

เนื้อหาของกิจการ

Precision Measuring Tools, Testing, Metrology & Inspection Products, Calibration Service.

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ บริษัท แมกซ์ แวลู เทคโนโลยี จํากัด (MAX VALUE TECHNOLOGY CO., LTD.) ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของบริษัท แมกซ์ แวลู เทคโนโลยี จํากัด (MAX VALUE TECHNOLOGY CO., LTD.)

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10250

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

261 Soi On-Nuch 17 yak 16, Sukhumvit 77 Rd., Suanluang

TEL

FAX

+66(0)2300-2272

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.maxvalue.co.th

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

MAX VALUE TECHNOLOGY CO., LTD.

ที่อยู่

261 Soi On-Nuch 17 yak 16, Sukhumvit 77 Rd., Suanluang

URL

http://www.maxvalue.co.th

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ บริษัท แมกซ์ แวลู เทคโนโลยี จํากัด (MAX VALUE TECHNOLOGY CO., LTD.) ได้

PAGE TOP