ระบบที่จอดรถฯ แบบอาคารสูง - มีพาเลต (IHI Elevator Parking System (Tower Type)) ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ระบบที่จอดรถฯ แบบอาคารสูง - มีพาเลต (IHI Elevator Parking System (Tower Type))

ระบบที่จอดรถฯ แบบอาคารสูง - มีพาเลต  (IHI Elevator Parking System (Tower Type)) IHI Elevator Parking System (Tower Type)

ระบบที่จอดรถฯ ที่ให้ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรถสูงสุด ในพื้นที่เพียง 50 ตรม. (ต่อหนึ่งยูนิต) เฉลี่ยใช้พื้นที่เพียง 1,470 ลูกบาศก์เมตร ต่อหนึ่งช่องจอด มีประสิทธิภาพมากกว่าระบบอื่นถึง 20~25%

ระบบที่จอดรถอัตโนมัติของไอเอชไอ (IHI Parking System) แบบอาคารสูง – มีพาเลต (IHI Elevator Parking System (Tower Type)) เป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ขายดีในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บรถสูง สามารถออกแบบให้ติดตั้งกับตัวอาคารหลักได้ โดยใช้พื้นที่น้อย

เหมาะกับอาคารที่มีลักษณะทรงสูง มีพื้นที่น้อย และ/หรือ ต้องการที่จอดรถจำนวนมาก

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

วีดีโอ

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

รุ่น

IHI Elevator Parking System (Tower Type)

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

มาตรฐานที่รองรับ

Standard from Japan Parking System Manufacturers Association Incorporated

URL

https://ihiapt.co.th/th/ihi-products/parking-systems/

ธุรกิจเป้าหมาย

ธุรกิจก่อสร้าง  ธุรกิจนายหน้าหาบ้าน  อื่นๆ

ข้อมูลบริษัท

IHI ASIA PACIFIC (Thailand) Co., Ltd. / ไอ เอชไอ เอเชีย แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด IHI ASIA PACIFIC (Thailand) Co., Ltd. / ไอ เอชไอ เอเชีย แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

ระบบที่จอดรถฯ แบบอาคารสูง - มีพาเลต  (IHI Elevator Parking System (Tower Type))

ลักษณะและจุดเด่นของระบบฯ
 มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บรถสูง
 สามารถปรับใช้กับรถธรรมดา (sedan) หลังคาสูง (SUV) หรือรถ Super Car
 ใช้เวลาในการนำเข้าจอดหรือนำออกน้อย
 มีอุปกรณ์ลดเสียงและแรงสั่นสะเทือนในตัว
 มีถาดหมุนรถในตัว
 การออกแบบภายในและอุปกรณ์ที่ปลอดภัย และทันสมัย
 ระบบการทำงานด้วย RFID Card
 ระบบประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 รองรับระบบจัดการคิว
 อายุการใช้งานที่ยาวนาน

ตัวอย่างการนำไปใช้

เหมาะกับอาคารสูง (High-rise building) เช่น
อาคารคอนโดมิเนียม (Condominium)
โรงแรม (Hotel)
อาคารสำนักงาน (Office Building)
ศูนย์การค้า (Department Store) เป็นต้น

แคตตาล็อก

แผ่นพับ ระบบที่จอดรถฯ แบบอาคารสูง - มีพาเลต (IHI Elevator Parking System (Tower Type))

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP