ระบบที่จอดรถฯ แบบอาคารสูง - มีพาเลต (IHI Tower Parking System (Pallet Type)) ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ระบบที่จอดรถฯ แบบอาคารสูง - มีพาเลต (IHI Tower Parking System (Pallet Type))

ระบบที่จอดรถฯ แบบอาคารสูง - มีพาเลต  (IHI Tower Parking System (Pallet Type)) IHI Tower Parking System (Pallet-Type)

ระบบที่จอดรถฯ ที่ให้ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรถสูงสุด ในพื้นที่เพียง 50 ตรม. (ต่อหนึ่งยูนิต) เฉลี่ยใช้พื้นที่เพียง 1,470 ลูกบาศก์เมตร ต่อหนึ่งช่องจอด มีประสิทธิภาพมากกว่าระบบอื่นถึง 20~25%

ระบบที่จอดรถอัตโนมัติของไอเอชไอ (IHI Parking System) แบบอาคารสูง – มีพาเลต (IHI Tower Parking System (Pallet Type) เป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ขายดีในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บรถสูง สามารถออกแบบให้ติดตั้งกับตัวอาคารหลักได้ โดยใช้พื้นที่น้อย

เหมาะกับอาคารที่มีลักษณะทรงสูง มีพื้นที่น้อย และ/หรือ ต้องการที่จอดรถจำนวนมาก

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

รุ่น

IHI Tower Parking System (Pallet-Type)

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

มาตรฐานที่รองรับ

Standard from Japan Parking System Manufacturers Association Incorporated

URL

https://www.ihi.co.jp/parking/th/index.html

ธุรกิจเป้าหมาย

ธุรกิจก่อสร้าง  ธุรกิจนายหน้าหาบ้าน  อื่นๆ

ข้อมูลบริษัท

IHI ASIA PACIFIC (THAILAND) CO., LTD. / ไอ เอชไอ เอเชีย แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด IHI ASIA PACIFIC (THAILAND) CO., LTD. / ไอ เอชไอ เอเชีย แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

ระบบที่จอดรถฯ แบบอาคารสูง - มีพาเลต  (IHI Tower Parking System (Pallet Type))

ลักษณะและจุดเด่นของระบบฯ
 มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บรถสูง
 สามารถปรับใช้กับรถธรรมดา (sedan) หลังคาสูง (SUV) หรือรถ Super Car
 ใช้เวลาในการนำเข้าจอดหรือนำออกน้อย
 มีอุปกรณ์ลดเสียงและแรงสั่นสะเทือนในตัว
 มีถาดหมุนรถในตัว
 การออกแบบภายในและอุปกรณ์ที่ปลอดภัย และทันสมัย
 ระบบการทำงานด้วย RFID Card
 ระบบประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 รองรับระบบจัดการคิว
 อายุการใช้งานที่ยาวนาน

ตัวอย่างการนำไปใช้

เหมาะกับอาคารสูง (High-rise building) เช่น
อาคารคอนโดมิเนียม (Condominium)
โรงแรม (Hotel)
อาคารสำนักงาน (Office Building)
ศูนย์การค้า (Department Store) เป็นต้น

แคตตาล็อก

แผ่นพับ ระบบที่จอดรถฯ แบบอาคารสูง - มีพาเลต  (IHI Tower Parking System (Pallet Type))

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP