Oil-Free Turbo Compressor แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Oil-Free Turbo Compressor

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • คอมเพรสเซอร์ คอมเพรสเซอร์
    • แคตตาล็อก

    คอมเพรสเซอร์ถือเป็นเครื่องจักรสำคัญในการผลิตอากาศอัดคุณภาพสูงเพื่อสนับสนุนเครื่องจักรและเครื่องมืออื่นๆที่ติดตั้งภายในโรงงานอุตสาหกรรม โดย IHI สร้างอากาศที่ปราศจากน้ำมันด้วยเทคโนโลยีคอมเพรสเซอร์ที่ก้าวหน้า พร้อมด้วยความหลากหลายของเครื่องอัดอากาศรุ่นใหม่ คุณภาพสูง มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน ค่าการบำรุงรักษาต่ำ ใช้งานง่าย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งมอบอากาศในโรงงานและใช้งานในกระบวนการผลิตให้แก่ลูกค้าของเราทั่วโลก

ข้อมูลบริษัท

IHI ASIA PACIFIC (THAILAND) CO., LTD. / ไอ เอชไอ เอเชีย แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด IHI ASIA PACIFIC (THAILAND) CO., LTD. / ไอ เอชไอ เอเชีย แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP