IHI ASIA PACIFIC (THAILAND) CO., LTD. [IHI PARKING SYSTEM]

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

IHI ASIA PACIFIC (THAILAND) CO., LTD. [IHI PARKING SYSTEM]

  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

IHI ASIA PACIFIC (THAILAND) CO., LTD.    [IHI PARKING SYSTEM]

ผู้ผลิตระบบที่จอดรถอัตโนมัติที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่ง ในประเทศญี่ปุ่น

เนื้อหาของกิจการ

บริษัท ไอเอชไอ เอเชีย แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด (IHI ASIA PACIFIC (Thailand) Co., Ltd.) บริษัทฯ ในเครือของ ไอเอชไอ คอร์ปอร์เรชั่น (IHI Corporation) ผู้จัดจำหน่าย (supply) และติดตั้ง (installation) ระบบที่จอดรถอัตโนมัติของไอเอชไอ รวมถึงให้บริการออกแบบ (design) บริการหลังการขาย (after sales service) และการซ่อมบำรุง (maintenance) โดยทีมผู้เชี่ยวชาญของไอเอชไอ ด้วยผลิตภัณฑ์และมาตรฐานจากญี่ปุ่น 100%

ระบบที่จอดรถของไอเอชไอ (IHI Parking System) ประกอบด้วย 3 แบบหลัก ได้แก่
1) ระบบที่จอดรถฯ แบบอาคารสูง (IHI Tower Parking System)
2) ระบบที่จอดรถฯ แบบกึ่งอัตโนมัติ (IHI Multi-Storey Parking System)
3) ระบบที่จอดรถฯ แบบแนวราบประสิทธิภาพสูง (IHI Super Square Parking System)

** ไอเอชไอ คือผู้ผลิตและให้บริการระบบที่จอดรถอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพในการจัดเก็บรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีและมาตรฐานญี่ปุ่น ให้แก่อาคารระดับพรีเมียม ด้วยประสบการณ์มากกว่า 50 ปี **

ตารางสรุปผลิตภัณฑ์และบริการของIHI ASIA PACIFIC (THAILAND) CO., LTD. [IHI PARKING SYSTEM]

ตารางสรุปแคตตาล็อกของIHI ASIA PACIFIC (THAILAND) CO., LTD. [IHI PARKING SYSTEM]

เค้าโครงบริษัท

บริษัท ไอเอชไอ เอเชีย แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด (IHI ASIA PACIFIC (Thailand) Co., Ltd.) บริษัทฯ ในเครือของ ไอเอชไอ คอร์ปอร์เรชั่น (IHI Corporation) ทำหน้าที่ในการจัดจำหน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริษัท ไอเอชไอ

ไอเอชไอ คอร์ปอร์เรชั่น เริ่มก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1853 ด้วยธุรกิจอู่ต่อเรืออิชิคาวะจิมา (Ishikawajima Shipyard) และได้สั่งสมประสบการณ์และองค์ความรู้ ต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ อันเป็นรากฐานของเทคโนโลยีในปัจจุบัน เช่น เทคโนโลยีด้านอากาศยาน (aerospace), เทคโนโลยีด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรม (industrial machinery), เทคโนโลยีด้านพลังงานนิวเคลียร์ (nuclear power), เทคโนโลยีด้านตัวอัดบรรจุอากาศ (supercharger), เทคโนโลยีเครื่องจักรกล (mechanical technology) เป็นต้น พร้อมไปกับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

ไอเอชไอ คอร์ปอร์เรชั่น ได้ขยายฐานการผลิตและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพไปสู่ต่างประเทศ มากกว่า 250 สาขาทั่วโลกโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพ ในการนำเทคโนโลยีของกลุ่ม ไอเอชไอ สนับสนุนและส่งเสริมต่อการพัฒนาประเทศ

รหัสไปรษณีย์

10500

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

11th Floor, Ramaland Building, 952 Rama IV Road, Suriyawongse, Bangrak

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

07/02/2014

เงินลงทุน

120,000,000.00 THB

จำนวนพนักงาน

51 คน - 100 คน

ลูกค้าหลัก

ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
(ที่ดิน, อาคารที่อยู่อาศัย, อาคารสำนักงาน, อาคารสรรพสินค้า, อาคารแบบมิกซ์ยูส, โรงแรม เป็นต้น),
ผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก,
บริษัทเอกชน,
หน่วยงานรัฐบาล

Real Estate Developers
(Land, Resident Building, Office Building, Commercial Building, Mix-Used Building, Hotel etc.),
General Contractor,
Private Company,
Government Office

TEL

FAX

+66-2-236-7340

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

URL

https://www.ihi.co.jp/parking/th/index.html

สำนักงานขายและตัวแทนจำหน่าย

บริษัท ไอเอชไอ เอเชีย แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด

https://www.ihi.co.jp/ihiapt/

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
11th Floor, Ramaland Building, 952 Rama IV Road, Suriyawongse, Bangrak
TEL:+66-2-236-3490

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

IHI Corporation

ที่อยู่

3-1-1 ToyosuIHI Building, Toyosu, Koto-ku, Tokyo, 135-0061, Japan

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

17/01/1889

เงินลงทุน

107,100,000,000.00 JPY

จำนวนพนักงาน

มากกว่า 1001 คน

URL

http://www.ihi.co.jp

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

*กรุณากรอกข้อมูล

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ IHI ASIA PACIFIC (THAILAND) CO., LTD. [IHI PARKING SYSTEM] ได้

PAGE TOP