เครื่องแยกชนิดหมุนเหวี่ยง "Solid Bowl Seperator SN Series" ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

เครื่องแยกชนิดหมุนเหวี่ยง "Solid Bowl Seperator SN Series"

เครื่องแยกชนิดหมุนเหวี่ยง "Solid Bowl Seperator SN Series"

Solid Bowl Seperator SN Seriesเป็นเครื่องแยกชนิดหมุนเหวี่ยงที่เหมาะสำหรับแยกสารสองชนิดแบบต่อเนื่อง

ใช้แทนการแยกส่วนที่เป็นน้ำมัน อย่างเช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น เป็นต้น เหมาะสำหรับแยกสารสองชนิดที่มีความถ่วงจำเพาะแบบต่อเนื่อง

* สำหรับรายละเอียดสามารถสอบถามเข้ามาได้โดยตรงหรือดาวน์โหลดได้จากแคตตาล็อก

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

URL

http://www.saito-separator.co.jp/english/product_sn.html

ธุรกิจเป้าหมาย

เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม  อาหาร・เครื่องดื่ม  วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี

ข้อมูลบริษัท

Boonradom Meelarp Co., Ltd. Boonradom Meelarp Co., Ltd.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

การนำไปใช้หลักๆ
- การจัดการแร่น้ำมัน
- อุตสาหกรรมไขต้ำมันพืชและสัตว์
- อุตสาหกรรมขนแกะ
- อุตสาหกรรมน้ำหอมที่สกัดจากพืช
- อุตสาหกรรมเครื่องดื่มประเภทนมและผลไม้

* สำหรับรายละเอียดสามารถสอบถามเข้ามาได้โดยตรงหรือดาวน์โหลดได้จากแคตตาล็อก

ตัวอย่างการนำไปใช้

* สำหรับรายละเอียดสามารถสอบถามเข้ามาได้โดยตรงหรือดาวน์โหลดได้จากแคตตาล็อก

แคตตาล็อก

SAITO SEPARATOR LIMITED General Catalog

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP