บริษัท แปซิฟิค อินเตอร์เทค จํากัด (PACIFIC INTERTECH Co., Ltd.) (20289)

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

บริษัท แปซิฟิค อินเตอร์เทค จํากัด (PACIFIC INTERTECH Co., Ltd.)

เนื้อหาของกิจการ

ผู้จัดจําหน่าย และ นําเข้า - อุปกรณ์การวัด และค้าปลีก

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ บริษัท แปซิฟิค อินเตอร์เทค จํากัด (PACIFIC INTERTECH Co., Ltd.) ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของบริษัท แปซิฟิค อินเตอร์เทค จํากัด (PACIFIC INTERTECH Co., Ltd.)

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

11000

พื้นที่/ประเทศ

นนทบุรี, ประเทศไทย

ที่อยู่

29/9 Moo 3 , Rawadee Rd., T. Taladkwan, A. Muang Nonthaburi, Nonthaburi

TEL

FAX

+66(0)2967-9135

URL

http://www.pacificintertech.com

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ บริษัท แปซิฟิค อินเตอร์เทค จํากัด (PACIFIC INTERTECH Co., Ltd.) ได้

PAGE TOP