รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

HiPep Laboratories

HiPep Laboratories

เนื้อหาของกิจการ

เทคโนโลยี HiPep ซึ่งเป็นแกนของบริษัทเราเป็นสิ่งที่สังเคราะห์ วิเคราะห์ และกลั่นโปรตีนและเปปไทด์ที่มีการออกฤทธิ์ทางชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพสูง
โปรตีนและเปปไทด์เป็นโครงสร้างสามมิติหลากหลายภายในร่างกาย เราดำเนินการค้นหา วิเคราะห์แยกแยะ ดีไซน์ สังเคราะห์โครงสร้างที่มีสมบัติการทำงานสูงจากในนั้นอย่างดี จัดการเปปไทด์ในแบบสามมิติเป็นส่วนตรวจจับ และผลักดันการวิจัยพัฒนา Biochip รุ่นต่อไป

การประยุกต์ใช้ Peptide Library และเทคโนโลยีพี้นฐานเพื่อการค้นคว้ายาใหม่
ทำ Mimetic โปรตีนด้วยอนุพันธ์ของเปปไทด์
ทำให้การค้นหา ค้นคว้ายาใหม่ ตรวจจับ ตรวจวินิจฉัยพิจารณา ค้นหา ค้นคว้ายาใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงเกิดขึ้นได้ด้วย Peptide Derivative Immobilized Library และ Bioconjugate

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ HiPep Laboratories ได้

ตารางสรุปผลิตภัณฑ์และบริการของHiPep Laboratories

ตารางสรุปแคตตาล็อกของHiPep Laboratories

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

พื้นที่/ประเทศ

Kyoto, ญี่ปุ่น

ที่อยู่

486-46, Nakatsukasacho, Kamigyo-ku Kyoto-shi

TEL

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

URL

http://hipep.jp/

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

HiPep Laboratories

ที่อยู่

486-46, Nakatsukasacho, Kamigyo-ku Kyoto-shi, Kyoto, 602-8158, Japan

URL

http://hipep.jp/

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ HiPep Laboratories ได้

PAGE TOP