บริษัท เจ เค เอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด (20244)

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

บริษัท เจ เค เอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด

เนื้อหาของกิจการ

นําเข้าและจําหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ภายในโรงงาน

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ บริษัท เจ เค เอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของบริษัท เจ เค เอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10240

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

48/209 Moo1 Thanon Ramkhamhaeng Saphan Sung Khet Saphan Sung Bangkok

TEL

FAX

+66(0)2729-6726

URL

http://www.jksinter.com

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ บริษัท เจ เค เอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด ได้

PAGE TOP