เครื่องวัดความหนาเบสเพลทแทงก์ด้านนอก "IMZ-8000" ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

เครื่องวัดความหนาเบสเพลทแทงก์ด้านนอก "IMZ-8000"

เครื่องวัดความหนาเบสเพลทแทงก์ด้านนอก "IMZ-8000"

"IMZ-8000" เป็นเครื่องที่สามารถตรวจหาอุปกรณ์ได้หลากหลาย อย่างเช่นเบสเพลทแทงก์และท่อ เป็นต้น

หลังจากที่วัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจถใช้โปรแกรมเฉพาะในการวิเคราะห์และแสดงผลภาพรวมทั้งหมด
ซึ่งสามารถเข้าใจสภาพการกระจายตัวของการเกิดสนิมเกาะ

* สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

URL

http://www.densoku-japan.com/parts/sub/sub11.html

ธุรกิจเป้าหมาย

อุปกรณ์วัด・วิเคราะห์แรงดันไฟฟ้า 

ข้อมูลบริษัท

Nihon Densokuki Co.,Ltd Nihon Densokuki Co.,Ltd

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

ลักษณะเด่น
- สามารถตรวจหาอุปกรณ์ได้หลากหลาย
- สามารถเข้าใจสภาพการกระจายตัวของการเกิดสนิมเกาะ
- วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมเฉพาะ

* สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

ตัวอย่างการนำไปใช้

* สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP