รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

PEAK JAPAN CORPORATION

PEAK JAPAN CORPORATION

เนื้อหาของกิจการ

นำเข้าและจำหน่ายชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ทั่วไป
ออกแบบ พัฒนา ผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์ความละเอียดสูงที่อาศัยการประยุกต์ใช้วัสดุเชิงก้าวหน้า
ประกอบ ขึ้นรูป และตรวจสอบอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์
ธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกขี้เถ้าลอย และนำเข้าถ่านหิน ไบโอชิพ

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ PEAK JAPAN CORPORATION ได้

ตารางสรุปผลิตภัณฑ์และบริการของPEAK JAPAN CORPORATION

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

พื้นที่/ประเทศ

Kanagawa, ญี่ปุ่น

ที่อยู่

2-13-13 3FB, Shinyokohama, Kohoku-ku Yokohama-shi

TEL

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.peak-japan.co.jp/index.html

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

PEAK JAPAN CORPORATION

ที่อยู่

2-13-13 3FB, Shinyokohama, Kohoku-ku Yokohama-shi, Kanagawa, 222-0033, Japan

URL

http://www.peak-japan.co.jp/index.html

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ PEAK JAPAN CORPORATION ได้

PAGE TOP