บริษัท อีทีเอ็ม เทค (ประเทศไทย) จํากัด [ETM TECH (THAILAND) Co., Ltd.] (20207)

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

บริษัท อีทีเอ็ม เทค (ประเทศไทย) จํากัด [ETM TECH (THAILAND) Co., Ltd.]

เนื้อหาของกิจการ

ธุรกิจนําเข้า ค้าส่ง และค้าปลีก ตัวแทนจําหน่ายเครื่องตัดโลหะ เครื่องเจาะ วัตถุดิบที่ใช้ทําเครื่องตัด เครื่องเจาะ

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ บริษัท อีทีเอ็ม เทค (ประเทศไทย) จํากัด [ETM TECH (THAILAND) Co., Ltd.] ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของบริษัท อีทีเอ็ม เทค (ประเทศไทย) จํากัด [ETM TECH (THAILAND) Co., Ltd.]

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10150

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

22/2 Kanchanapisek Rd. Soi1, Bangbon

TEL

FAX

+66(0)2451-1455

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.etmtech.com

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ บริษัท อีทีเอ็ม เทค (ประเทศไทย) จํากัด [ETM TECH (THAILAND) Co., Ltd.] ได้

PAGE TOP