ปั๊ม "Chopper Pump" ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ปั๊ม "Chopper Pump"

ปั๊ม "Chopper Pump"

"Chopper Pump" คือ ปั๊มซึ่งสามารถใช้กับงานอุตสาหกรรมที่หลากหลายได้ นับตั้งแต่สำหรับการบำบัดน้ำเสีย, งานผลิตกระดาษ, งานปศุสัตว์・ประมง เป็นต้น

สามารถแก้ไขปัญหาการอุดตันจากปั๊มแบบเดิมที่ผ่านมาและยังสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องซ่อมแซมแก้ไขในระยะเวลายาวนานได้
กรณีที่เป็นสิ่งแปลกปลอม, ของแข็งจะถูกบดก่อนที่จะถูกดูดเข้าไปด้านในปั๊ม จึงแทบจะไม่จำเป็นที่จะต้องทำการซ่อมแซมแก้ไขให้ยุ่งยาก

* สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

URL

http://www.unico.co.th/th/

ธุรกิจเป้าหมาย

ชิ้นส่วนเครื่องจักร  ธุรกิจก่อสร้าง  ธุรกิจการเกษตร・ธุรกิจป่าไม้・ธุรกิจประมง

ข้อมูลบริษัท

THAI UNICO CO., LTD. THAI UNICO CO., LTD.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

คุณลักษณะพิเศษ
- มีการออกแบบให้เป็นแบบไร้การเกิดการอุดตัน
- มีโครงสร้างสำหรับการบดย่อยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
- สามารถใช้งานได้ครอบคลุมหลากหลายประเภท

* สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

ตัวอย่างการนำไปใช้

* สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP