Ultrasonic Cleaning Machine - ACE ULTIMATE Co., Ltd. แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Ultrasonic Cleaning Machine - ACE ULTIMATE Co., Ltd.

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • Single-tank Ultrasonic Cleaning Machine Single-tank Ultrasonic Cleaning Machine
    • แคตตาล็อก

    เครื่องล้างอัลตร้าโซนิคส์ รุ่น " ACE " เป็นอัลตร้าโซนิคส์แบบถังเดี่ยว ใช้น้ำเป็นตัวกลางในการส่งคลื่นความถี่ไปทำความสะอาดชิ้นงาน เหมาะกับงานชุบจิวเวลรี่ หรือล้างชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ เป็นต้น

ข้อมูลบริษัท

บริษัท เอซีอี อัลติเมท จํากัด (ACE ULTIMATE Co., Ltd.) บริษัท เอซีอี อัลติเมท จํากัด (ACE ULTIMATE Co., Ltd.)
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP