บริษัท เอ็ม.เอส.เทรดดิ้ง อื้อ ฮั้ว ง้วง เจียซัง จํากัด [M.S. TRADING EU HUA GUANG JEAR SUNG CO., LTD.] (20122)

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

บริษัท เอ็ม.เอส.เทรดดิ้ง อื้อ ฮั้ว ง้วง เจียซัง จํากัด [M.S. TRADING EU HUA GUANG JEAR SUNG CO., LTD.]

บริษัท เอ็ม.เอส.เทรดดิ้ง อื้อ ฮั้ว ง้วง เจียซัง จํากัด [M.S. TRADING EU HUA GUANG JEAR SUNG CO., LTD.]

Pursuit of Excellence

เนื้อหาของกิจการ

ซ่อมแซม สร้าง จัดจําหน่ายเครื่อง spot welding และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ บริษัท เอ็ม.เอส.เทรดดิ้ง อื้อ ฮั้ว ง้วง เจียซัง จํากัด [M.S. TRADING EU HUA GUANG JEAR SUNG CO., LTD.] ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของบริษัท เอ็ม.เอส.เทรดดิ้ง อื้อ ฮั้ว ง้วง เจียซัง จํากัด [M.S. TRADING EU HUA GUANG JEAR SUNG CO., LTD.]

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10250

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

346 On-Nuch Rd., Prawet

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

1991

เงินลงทุน

12,000,000.00 THB

จำนวนพนักงาน

11 คน - 50 คน

ลูกค้าหลัก

Car maker and their supply chain, Furniture, wire-mesh, electronic parts

TEL

FAX

+66-2328-7431

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

URL

http://www.ms-cable.com

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

M.S. Trading Eu Hua Guang Jear Sung Co., Ltd.

ที่อยู่

346 On-Nuch Rd., Prawet, Bangkok 10250 THAILAND

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

1991

เงินลงทุน

12,000,000.00 THB

จำนวนพนักงาน

11 คน - 50 คน

URL

http://www.ms-cable.com

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ บริษัท เอ็ม.เอส.เทรดดิ้ง อื้อ ฮั้ว ง้วง เจียซัง จํากัด [M.S. TRADING EU HUA GUANG JEAR SUNG CO., LTD.] ได้

PAGE TOP