สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจร่างกาย "Slide staining dish" ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจร่างกาย "Slide staining dish"

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจร่างกาย "Slide staining dish"

มีประสิทธิภาพในการย้อมงานตัวอย่างจำนวนมากในครั้งเดียว

" Slide staining dish "นั้น มีประสิทธิภาพในการย้อมงานตัวอย่างจำนวนมากในครั้งเดียว

มีความทนทานต่อสารทำละลายทุกชนิด สามารถมองเห็นด้านในได้ดี สามารถใช้สังเกตสภาพของของเหลวได้ และสามารถนำไปใช้ในการย้อมสีทั่วไป
และเนื่องจากใช้แก้วที่มีคุณสมบัติเปราะบางทั่วไป จึงไม่สามารถนำไปใช้กับการจัดการทางความร้อนเช่น Autoclave

* สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

URL

http://giyaman.co.jp/

ธุรกิจเป้าหมาย

ธุรกิจการผลิตอื่นๆ 

ข้อมูลบริษัท

GIYAMAN Co,.Ltd. GIYAMAN Co,.Ltd.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

ไลน์ผลิตภัณฑ์
- BT-210
- BT-220
- BT-500
- B-400
- B-410
- B-600
- B-610

* สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

ตัวอย่างการนำไปใช้

* สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP