Washin Shokai Corporation/บริษัทวะชิน โชไค (200220)

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Washin Shokai Corporation/บริษัทวะชิน โชไค

Washin Shokai Corporation/บริษัทวะชิน โชไค

เนื้อหาของกิจการ

ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, เมคคาทรอนิกส์อุตสาหกรรม,
ระบบอุตสาหกรรมต่างๆ

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ Washin Shokai Corporation/บริษัทวะชิน โชไค ได้

ตารางสรุปผลิตภัณฑ์และบริการของWashin Shokai Corporation/บริษัทวะชิน โชไค

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

พื้นที่/ประเทศ

Osaka, ญี่ปุ่น

ที่อยู่

3-2-4 , Fushimimachi, Chuo-ku Osaka-shi,

TEL

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น

URL

http://www.washing.co.jp

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

Washin Shokai Corporation

ที่อยู่

3-2-4 , Fushimimachi, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka, 541-0044, Japan

URL

http://www.washing.co.jp

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ Washin Shokai Corporation/บริษัทวะชิน โชไค ได้

PAGE TOP