Check Valve แบบไม่มี Hammer Water"SL ซีรี่ย์" แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Check Valve แบบไม่มี Hammer Water"SL ซีรี่ย์"

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • Check Valve แบบไม่มี Hammer Water "SL ซีรี่ย์" Check Valve แบบไม่มี Hammer Water "SL ซีรี่ย์"
    • แคตตาล็อก

    "SL ซีรี่ย์" คือ Check Valve สมรรถนะสูงที่แก้ไขปัญหาด้านความเสี่ยงของ Water Hammer ซึ่งจะก่อให้เกิดอุปสรรคอย่างมากต่อเครื่องลำเลียงน้ำ ช่วยให้เกิดความปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ ด้วยโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนและมีเพียงวาวล์เดียว ดังนั้นแม้จะเป็นเครื่องขนาดใหญ่ ก็จะไม่เกิดการชำรุดเสียหาย ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงได้ ถือเป็นคุณลักษณะเด่ดประการหนึ่งของรุ่น SL ซีรี่ย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดเตรียมรายการผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทเพื่อให้ตรงกับการใช้งานตามที่ระบุในรายการผลิตภัณฑ์ไว้ให้แก่ท่าน หากท่านมีความประสงค์ใดๆ ขอให้ติดต่อสอบถามไปได้ที่เรา ※ กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแคตตาล็อตเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลบริษัท

Yokota Manufacturing Co., Ltd. Yokota Manufacturing Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP